Ładuję…

WYJDŹ NA PLUS

zdobądź nowe kwalifikacje, rozpocznij pracę!
Więcej

Ruszył pierwszy nabór do projektu „Wyjdź na Plus”!

Jeśli jesteś osobą bezrobotną, masz szansę na znalezienie z nami wymarzonego zajęcia. Rusza nabór do projektu „Wyjdź na Plus”, stanowiącego wsparcie dla osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!  Rekrutację do projektu rozpoczynamy 27 grudnia 2017 r. i potrwa ona 3 tygodnie – liczba miejsc ograniczona. Uczestnicy projektu […]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

W związku z realizacją projektu „Wyjdź na plus” w ramach: 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Działanie 9.1 Aktywna integracja., Poddziałanie 9.1.2. Aktywna Integracja – projekty konkursowe współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z prośbą o złożenie oferty cenowej w celu […]