Praktyczna szkoła zawodu

Praktyczna szkoła zawodu2020-02-26T17:43:30+01:00

Project Description

O projekcie

Projekt „Praktyczna szkoła zawodu” realizowany przez Fundacje Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój , 4 oś priorytetowa Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie:  4.3  Współpraca ponadnarodowa  Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu 1 231 602, 17 zł  z czego wkład Funduszy Europejskich wynosi 1 199 106,83 zł.

Cel projektu

Celem projektu jest zwiększenie zdolności uczniów do zatrudnienia poprzez dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy. Ma się to odbywać dzięki transferowi od partnera zagranicznego, zaadaptowaniu i wdrożeniu nowych rozwiązań przez szkoły kształcące w zawodzie kucharz oraz technik żywienia i usług gastronomicznych.

Planowany efekt

Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w szkołach objętych wsparcie zgodnie z testowanym modelem w oparciu o:

  • listę kluczowych kompetencji i wartości
  • model tutoringu i ewaluacji uczniów w zakresie kluczowych kompetencji i wartości
  • program doskonalenia nauczycieli
  • wyposażenia pracowni praktycznej nauki zawodu
  • model współpracy z przedsiębiorcami.

Etapy działań w projekcie

Przygotowanie

  1. Przeprowadzenie badań rynku pracy i potrzeb pracodawców dla zawodu kucharz oraz technik żywienia i usług gastronomicznych (do 31 marca 2017)
  2. Adaptacja rozwiązań partnera zagranicznego do warunków polskich i przygotowanie modeli i produktów do testowania (do 30 czerwca 2017)

Testowanie

  1. Testowanie wypracowanych modeli w szkołach (rok szkolny 2017/2018)
  2. Analiza testowania, przygotowanie ostatecznych wersji produktów, rekomendacji i instrukcji dla użytkowników (do września 2018)

Wdrożenie

  1. Podjęcie decyzji o wdrożeniu testowanych rozwiązań przez szkoły, pracodawców i urzędy pracy (do końca roku 2018)

Partnerzy projektu

Fundacja Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI (lider projektu)

Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej

Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1 w Krakowie

Centro de Formación Profesional Altaviana (Walencja, Hiszpania)

Ponadto w działania projektowe angażują się:

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego

Krakowska Kongregacja Kupiecka

Małopolska Izba Hotelarska Gremium

Krakowska Izba Turystyki

Publikacje

Raport na temat potrzeb pracodawców i rynku pracy dla zawodów kucharz oraz technik żywienia i usług gastronomicznych_Praktyczna Szkoła Zawodu – Fundacja PROAKTYWNI

Przewodnik po modelach – Praktyczna Szkoła Zawodu (Publikacja)

Metody pracy stosowane w tutoringu

Przykład wykorzystania metody GROW_Praktyczna Szkoła Zawodu-Fundacja PROAKTYWNI

Pytania o zasoby_Praktyczna Szkoła Zawodu – Fundacja PROAKTYWNI

Pytania skanujące cel wg metodyki POKARM_Praktyczna Szkoła Zawodu – Fundacja PROAKTYWNI

Zadania między sesjami (zadania, które pomogą mu osiągnąć cel)_Praktyczna Szkoła Zawodu – Fundacja PROAKTYWNI

Ankieta_Ewaluacja kluczowych kompetenci i wartości_Praktyczna Szkoła Zawodu – Fundacja PROAKTYWNI

Ankieta_Ewaluacja Kluczowych kompetencji i wartości_uczeń_Praktyczna Szkoła Zawodu – Fundacja PROAKTYWNI

ARKUSZ WYBORU I OCENY PLACÓWKI DLA POTRZEB PRAKTYKI ZAWODOWEJ_Praktyczna Szkoła Zawodu – Fundacja PROAKTYWNI

ZAŁ_1_Wywiad z uczniem_Praktyczna Szkoła Zawodu – Fundacja PROAKTYWNI

ZAŁ_2_Ewaluacja Kluczowych kompetencji i wartości_uczeń_Praktyczna Szkoła Zawodu – Fundacja PROAKTYWNI

Zał_3_KARTA INDYWIDUALNYCH SPOTKAŃ TUTORINGOWYCH_Praktyczna Szkoła Zawodu – Fundacja PROAKTYWNI

ZAŁ_4_Certyfikat_Praktyczna Szkoła Zawodu – Fundacja PROAKTYWNI

ZAŁ_5_KARTA WYBORU ZAKŁADU DO PRAKTYK ZAWODOWYCH_Praktyczna Szkoła Zawodu Fundacja PROAKTYWNI

ZAŁ_ 6_ARKUSZ WYBORU I OCENY PLACÓWKI DLA POTRZEB PRAKTYKI ZAWODOWEJ__Praktyczna Szkoła Zawodu Fundacja PROAKTYWNI

ZAŁ_ 7_DZIENNIK PRAKTYK_Praktyczna Szkoła Zawodu Fundacja PROAKTYWNI

ZAŁ_8_KARTA OCENY UCZNIA_Praktyczna Szkoła Zawodu Fundacja PROAKTYWNI

ZAŁ_9_KARTA OCENY PRAKTYKI _Praktyczna Szkoła Zawodu Fundacja PROAKTYWNIPRZEZ UCZNIA

ZAŁ_10_ANKIETA SAMOOCENY _Praktyczna Szkoła Zawodu Fundacja PROAKTYWNINAUCZYCIELA

Ankieta oceny tutoringu

2801, 2019

Doskonalenie nauczycieli

Nauczyciele uczestniczący w projekcie poszerzali swoją wiedzę w czasie specjalistycznych szkoleń m.in. z zakresu carvingu.

309, 2018

Witaj szkoło!

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego uczestnicy projektu pn. „Praktyczna szkoła zawodu”  rozpoczynają kolejny etap testowania nowych rozwiązań powstałych [...]

307, 2018

Szkolimy się!

Na przełomie czerwca i lipca nauczyciele  uczestniczący w projekcie pn. „Praktyczna szkoła zawodu” brali udział w szkoleniach doskonalących, mających [...]

2811, 2017

Coaching tutorów

Od 28 listopada 2017 r. tutorzy ze szkół partnerskich zostali objęci coachingiem. Ma on na celu doskonalenie przez tutorów [...]

2509, 2017

Tutoring

Od 25 września 2017 ruszyły szkolenia dla tutorów którzy będą testować nowe rozwiązania w praktyce. Metoda tutoringu szkolnego pozwala [...]

1905, 2017

Wizyta studyjna gości z Hiszpanii

W dniach 14-17.05.2017 miała miejsce wizyta studyjna partnerów projektu "Praktyczna Szkoła Zawodu". Gościliśmy przedstawicielki Centro de Formación Profesional Altaviana [...]

1004, 2017

Spotkanie z pracodawcami 6.04.2017

Współpraca pomiędzy pracodawcami, szkołami oraz publicznymi służbami zatrudnienia 6 kwietnia 2017 na zaproszenie Pana Adama Rajpolda, Prezesa Małopolskiej Izby Hotelarskiej [...]