Praktyczna szkoła zawodu

Praktyczna szkoła zawodu2018-09-19T14:44:10+00:00

Project Description

O projekcie

Celem tego międzynarodowego projektu jest zwiększenie zdolności uczniów do zatrudnienia poprzez dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy. Ma się to odbywać dzięki transferowi od partnera zagranicznego, zaadaptowaniu i wdrożeniu nowych rozwiązań przez szkoły kształcące w zawodzie kucharz oraz technik żywienia i usług gastronomicznych.

Nowe rozwiązania

  • lista kluczowych kompetencji i wartości
  • model tutoringu i ewaluacji uczniów w zakresie kluczowych kompetencji i wartości
  • program doskonalenia nauczycieli
  • plan wyposażenia pracowni praktycznej nauki zawodu
  • model współpracy z przedsiębiorcami.

Etapy działań w projekcie

Przygotowanie

  1. Przeprowadzenie badań rynku pracy i potrzeb pracodawców dla zawodu kucharz oraz technik żywienia i usług gastronomicznych (do 31 marca 2017)
  2. Adaptacja rozwiązań partnera zagranicznego do warunków polskich i przygotowanie modeli i produktów do testowania (do 30 czerwca 2017)

Testowanie

  1. Testowanie wypracowanych modeli w szkołach (rok szkolny 2017/2018)
  2. Analiza testowania, przygotowanie ostatecznych wersji produktów, rekomendacji i instrukcji dla użytkowników (do września 2018)

Wdrożenie

  1. Podjęcie decyzji o wdrożeniu testowanych rozwiązań przez szkoły, pracodawców i urzędy pracy (do końca roku 2018)

Partnerzy projektu

Fundacja Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI (lider projektu)

Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej

Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1 w Krakowie

Centro de Formación Profesional Altaviana (Walencja, Hiszpania)

Ponadto w działania projektowe angażują się:

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego

Krakowska Kongregacja Kupiecka

Małopolska Izba Hotelarska Gremium

Krakowska Izba Turystyki

Ankieta oceny tutoringu

309, 2018

Witaj szkoło!

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego uczestnicy projektu pn. „Praktyczna szkoła zawodu”  rozpoczynają kolejny etap testowania nowych rozwiązań [...]

307, 2018

Szkolimy się!

Na przełomie czerwca i lipca nauczyciele  uczestniczący w projekcie pn. „Praktyczna szkoła zawodu” brali udział w szkoleniach doskonalących, [...]

Inline
Inline