Razem tworzymy przyszłość

Nasze cele

Promocja zatrudnienia
i aktywizacja zawodowa

Kształcenie
kompetencji

Rozwój
przedsiębiorczości

Równe prawa
kobiet i mężczyzn

Wspieranie
innowacyjności

Integracja europejska
i współpraca ponadnarodowa

Jak działamy?

Pokonujemy bariery

i stereotypy

Rozwijamy się

osobiście i zawodowo

Bierzemy sprawy w swoje ręce

inicjujemy zmiany i działamy w wybranym kierunku

Kreujemy przyszłość

zgodnie z naszymi potrzebami

Zespół fundacji

Waldemar Wnęk

WALDEMAR WNĘK

Prezes Zarządu


Kierownik projektów i menedżer, ekonomista. Posiada doświadczenie w zakresie marketingu i optymalizacji procesów w branży finansowej i przedsiębiorstw produkcyjnych. Doradca startup’ów i firm z sektora MŚP w sprawach strategii biznesowych, marketingu oraz optymalizacji procesów. Prowadzi doradztwo w obszarze aktywizacji zawodowej i warsztaty szkoleniowe.

Renata Guzik

RENATA GUZIK

Członek Zarządu


Główna księgowa, ekonomista, filolog. Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu księgowości, kadr i płac, zarządzania polityką finansową i rachunkową w spółkach kapitałowych oraz osobowych. Trener i doradca biznesowy w obszarze rachunkowości.

Dr Mirosława Pytlewska-Smółka

dr MIROSŁAWA PYTLEWSKA-SMÓŁKA

Członek Rady


Doktor nauk prawnych. W swojej pracy koncentruje się na zagadnieniach z zakresu prawa nieruchomości, ksiąg wieczystych oraz prawa gospodarczego. Prowadzi działalność doradczą dla firm z sektora MŚP oraz dydaktyczno-naukową jako trener i wykładowca zagadnień prawnych.

Dr Ireneusz Górowski

dr IRENEUSZ GÓROWSKI

Członek Rady


Ekonomista i prawnik. Jest adiunktem w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jego zainteresowania koncentrują się na zagadnieniach związanych z rachunkowością i sprawozdawczością finansową według standardów krajowych oraz międzynarodowych. Kierownik studiów podyplomowych „Rachunkowość i finanse” w Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Prowadzi działalność szkoleniową i doradczą dla przedsiębiorstw.

Partnerzy

Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych Grodzki Urząd Pracy w KrakowieUrząd Pracy Powiatu KrakowskiegoSzczecin International SchoolWyższa Szkoła Integracji EuropejskiejStiftung, Buildung & HandwerkCentro Superior de Hosteleria del MediterraneoCentro de Formacion Profesional ALTAVIANA

Kontakt

Fundacja Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI, Biuro Projektów: ul. Szlak 8a, 31-161 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy pod nr KRS 0000562905, NIP 9452184925, REGON 361763391

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015 Fundacja Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI, przygotowanie strony Jerzy Drozdowski. Nasza polityka prywatności.