Razem tworzymy przyszłość

Nasze cele

Promocja zatrudnienia
i aktywizacja zawodowa

Kształcenie
kompetencji

Rozwój
przedsiębiorczości

Równe prawa
kobiet i mężczyzn

Wspieranie
innowacyjności

Integracja europejska
i współpraca ponadnarodowa

Nasze projekty

Młodzi proaktywni

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r. ż. bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, zamieszkałych na terenie miasta Tarnów, powiatu tarnowskiego, brzeskiego, dąbrowskiego, miasta Kraków i powiatu chrzanowskiego poprzez podjęcie zatrudnienia/samozatrudnienia.

Gotuj po hiszpańsku

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa min. 50 osób młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie miasta Kraków i powiatu krakowskiego poprzez nabycie lub podniesienie kompetencji zawodowych w zakresie zawodu Kucharz, kompetencji w zakresie języka hiszpańskiego oraz kompetencji interpersonalnych z wykorzystaniem potencjału mobilności ponadnarodowej.

Praktyczna Szkoła Zawodu

Celem tego międzynarodowego projektu jest zwiększenie zdolności uczniów do zatrudnienia poprzez dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy. Ma się to odbywać dzięki transferowi od partnera zagranicznego, zaadaptowaniu i wdrożeniu nowych rozwiązań przez szkoły kształcące w zawodzie kucharz oraz technik żywienia i usług gastronomicznych.

Wyjdź na plus

Celem głównym projektu jest kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa 120 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie miasta Tarnowa oraz powiatu tarnowskiego w szczególności z obszarów rewitalizowanych, w tym doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego i korzystających z Programu Operacyjnego i Pomoc Żywnościowa. Grupa docelowa to osoby w wieku 18-64 lat.

Jak działamy?

Pokonujemy bariery

i stereotypy

Rozwijamy się

osobiście i zawodowo

Bierzemy sprawy w swoje ręce

inicjujemy zmiany i działamy w wybranym kierunku

Kreujemy przyszłość

zgodnie z naszymi potrzebami

Zespół fundacji

Waldemar Wnęk

WALDEMAR WNĘK

Prezes Zarządu


Kierownik projektów i menedżer, ekonomista. Posiada doświadczenie w zakresie marketingu i optymalizacji procesów w branży finansowej i przedsiębiorstw produkcyjnych. Doradca startup’ów i firm z sektora MŚP w sprawach strategii biznesowych, marketingu oraz optymalizacji procesów. Prowadzi doradztwo w obszarze aktywizacji zawodowej i warsztaty szkoleniowe.

Renata Guzik

RENATA GUZIK

Członek Zarządu


Główna księgowa, ekonomista, filolog. Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu księgowości, kadr i płac, zarządzania polityką finansową i rachunkową w spółkach kapitałowych oraz osobowych. Trener i doradca biznesowy w obszarze rachunkowości.

Dr Mirosława Pytlewska-Smółka

dr MIROSŁAWA PYTLEWSKA-SMÓŁKA

Członek Rady


Doktor nauk prawnych. W swojej pracy koncentruje się na zagadnieniach z zakresu prawa nieruchomości, ksiąg wieczystych oraz prawa gospodarczego. Prowadzi działalność doradczą dla firm z sektora MŚP oraz dydaktyczno-naukową jako trener i wykładowca zagadnień prawnych.

Dr Ireneusz Górowski

dr IRENEUSZ GÓROWSKI

Członek Rady


Ekonomista i prawnik. Jest adiunktem w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jego zainteresowania koncentrują się na zagadnieniach związanych z rachunkowością i sprawozdawczością finansową według standardów krajowych oraz międzynarodowych. Kierownik studiów podyplomowych „Rachunkowość i finanse” w Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Prowadzi działalność szkoleniową i doradczą dla przedsiębiorstw.

Partnerzy

Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych Grodzki Urząd Pracy w KrakowieUrząd Pracy Powiatu KrakowskiegoSzczecin International SchoolWyższa Szkoła Integracji EuropejskiejStiftung, Buildung & HandwerkCentro Superior de Hosteleria del MediterraneoCentro de Formacion Profesional ALTAVIANA

Kontakt

Fundacja Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI, Biuro Projektów: ul. Szlak 8a, 31-161 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy pod nr KRS 0000562905, NIP 9452184925, REGON 361763391

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015 Fundacja Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI, przygotowanie strony Jerzy Drozdowski. Nasza polityka prywatności.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej