Projekty zakończone2018-08-13T10:36:59+00:00
2018-12-06T11:31:07+00:00

Młodzi proaktywni

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r. ż. bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu zamieszkałych na terenie miasta Tarnów, powiatu tarnowskiego, brzeskiego, dąbrowskiego, miasta Kraków i powiatu chrzanowskiego poprzez podjęcie zatrudnienia/samozatrudnienia.