2023-01-14T16:49:34+01:00

Szansa

Zapraszamy do wzięcia udziału w BEZPŁATNYM intensywnym kursie języka polskiego oraz praktycznych zajęciach dotyczących życia i pracy w Polsce w ramach modelu „Wsparcie integracyjno-edukacyjne migrantów” wdrażanym w ramach grantu dofinansowanego z projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

2023-01-13T22:13:40+01:00

Шанс

Запрошуємо взяти участь у БЕЗКОШТОВНОМУ інтенсивному курсі польської мови та практичних заняттях з життя та роботи в Польщі в рамках моделі «Інтеграційна та освітня підтримка мігрантів», яка реалізується в рамках гранту, співфінансованого з «Шанс – новий». можливості для дорослих», що реалізується в рамках Оперативної програми «Розвиток освіти знань» 2014-2020, співфінансованої Європейським Союзом з Європейського соціального фонду.

2022-12-07T12:27:31+01:00

We create the future together

Wizyty studyjne i szkolenie za granicą w Hiszpanii oraz w Krakowie i Częstochowie dla partnerów projektu ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkół Katolickich oraz z Centro de Formacion Profesional ALTAVIANA

2022-12-07T14:13:48+01:00

Metody wsparcia młodych w osiąganiu celów zawodowych

Budowanie partnerstwa międzynarodowego oraz wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie organizowania praktyk zawodowych i współpracy z pracodawcami, a także kształcenie umiejętności zawodowych przy uwzględnieniu potrzeb uczniów w szczególności o mniejszych szansach.

2022-05-09T13:25:46+02:00

Kompetencje tworzą przyszłość

Mobilność kadry na co dzień pracującej z dziećmi, młodzieżą lub osobami młodymi do 25 r. ż. wykluczonymi społecznie lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym z woj. małopolskiego szansą na podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych poprzez udział w zagranicznej wizycie studyjnej w Walencji.

2022-12-07T12:44:38+01:00

Złap za STER!

Szukasz pracy dla siebie, swoich znajomych, bliskich? Oferujemy płatne staże, bezpłatne szkolenia oraz wsparcie specjalistów w znalezieniu wartościowego zatrudnienia. Projekt przeznaczony dla osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy, zamieszkałych na terenie miasta Tarnowa oraz powiatu tarnowskiego.

2023-01-26T15:40:01+01:00

Proaktywni z POWER-em!

Celem projektu jest indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowo – edukacyjna os. młodych do 29 r. ż. biernych zaw., imigrantów i reemigrantów, uczących się lub pracujących na terenie miasto Krakowa, powiatu krakowskiego, wielickiego, proszowickiego, olkuskiego, miechowskiego, myślenickiego poprzez zwiększenie kompetencji i doświadczeń zawodowych.

2022-08-22T12:05:16+02:00

Proaktywni na plus

Szukasz pracy dla siebie, swoich znajomych, bliskich? Oferujemy płatne staże, bezpłatne szkolenia oraz wsparcie specjalistów w znalezieniu wartościowego zatrudnienia. Projekt przeznaczony dla osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy, zamieszkałych na terenie miasta Tarnowa oraz powiatu tarnowskiego.

2021-04-08T14:55:36+02:00

P jak Pracuj

Celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy ( bezrobotnych / biernych zawodowo) zamieszkujących miasto Kraków lub powiat krakowski w szczególności z obszarów rewitalizowanych.

2022-12-07T12:31:50+01:00

Gotuj po hiszpańsku II

Kurs kulinarny w zakresie kuchni śródziemnomorskiej w sprawdzonych szkołach gastronomicznych w Walencji, praktyki zawodowe w uznanych restauracjach w Hiszpanii. Intensywna nauka języka hiszpańskiego i przygotowanie kulturowe przed wyjazdem do Hiszpanii oraz w trakcie pobytu za granicą.