Proaktywni z POWER-em!

Proaktywni z POWER-em!2021-09-17T13:44:22+02:00

Project Description

Logotypy UE, RP

O projekcie

Projekt „Proaktywni z POWER-em!” realizowany przez Fundacje Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2- Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy- projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 – Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu 995 579,00 zł  z czego wkład Funduszy Europejskich wynosi 945 800,04 zł

Okres realizacji projektu: od 01.01.2020 do  31.12.2022

Cel projektu

Celem projektu jest indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowo – edukacyjna os. młodych do 29 roku życia biernych zaw., imigrantów i reemigrantów, uczących się lub pracujących na terenie  miasto Krakowa, powiatu krakowskiego, wielickiego, proszowickiego, olkuskiego, wadowickiego, miechowskiego, myślenickiego poprzez zwiększenie kompetencji i doświadczeń zawodowych.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Projekt „Proaktywni z POWER-em ” skierowany jest do osób w wieku 18 – 29 roku życia, zamieszkujących lub pracujących na terenie wsparcia.

Imigranci, reemigranci, należący co najmniej do jednej z grup:

 • bierni zawodowo,
 • bezrobotni,
 • pracujący.

Os. bierne zawodowo, w tym kategorii NEET, należące co najmniej jednej z grup:

 • zam. ob. wiejski ( wg. DEGURBA) poza ZIT,
 • rodziców powracających na rynek pracy,
 • os z niepełnosprawnościami.

Projekt skierowany jest do  54 osób, z czego min. 60% osób będą stanowić kobiety.

W projekcie mogą uczestniczyć osoby z niepełnosprawnościami. Personel zarządzający i merytoryczny projektu jest przygotowany na udzielenie wsparcia osobom ze wszystkimi niepełnosprawnościami na wszystkich etapach udziału w projekcie .

Na wszystkich etapach realizacji projektu personel projektu stosuje się do zasad:

 1. Użyteczność dla osób o różnej sprawności.
 2. Elastyczność w użytkowaniu.
 3. Proste i intuicyjne użytkowanie.
 4. Czytelna informacja.
 5. Tolerancja na błędy.
 6. Wygodne użytkowanie bez wysiłku.
 7. Wielkość i przestrzeń odpowiednie dla dostępu i użytkowania.
 8. Percepcja równości

W projekcie nie mogą uczestniczyć osoby określone dla trybu konkursowego Poddziałania 1.3.1  PO WER oraz  uczestniczące w innym proj. realizowanym w tym samym czasie w ramach POWER

Co oferujemy?

 1. Płatne staże zawodowe, w miejscach wybranych przez Uczestników
 2. Bezpłatne szkolenia zakupione na rynku komercyjnym dobierane indywidualnie do potrzeb Uczestników
 3. Opiekę osobistego doradcy i Specjalisty ds. zatrudnienia
 4. Warsztaty Rynku Pracy i Pozytywnego Wizerunku – pomoc stylisty/wizażysty  dla każdego Uczestnika
 5. Indywidualne doradztwo w tym zawodowe, psychologiczne, a także coaching oraz zajęcia o charakterze terapeutycznym
 6. Bony szkoleniowe
 7. Bony na zatrudnienie
 8. Bony na zasiedlenie

Co możesz zyskać?

Poszukiwane przez pracodawców kwalifikacje i praktyczne doświadczenie zawodowe

 1. Płatne staże u znanych pracodawców  dostosowane do Twoich kwalifikacji i potrzeb,
 2. Atrakcyjne szkolenia odpowiadające zapotrzebowaniu na rynku,
 3. Wsparcie profesjonalistów ( case managera, doradcy zawodowego, psychologa, stylisty)  którzy ułatwią zdobycie wymarzonej pracy,coaching),
 4. Zwrot kosztów dojazdu na Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy i Pozytywnego,
 5. Poczęstunek podczas zajęć.

Główne rezultaty projektu to:

 • Nabycie nowych kwalifikacji i kompetencji
 • Zdobycie doświadczenia zawodowego
 • Zatrudnienie min. 42% w tym w najtrudniejszej sytuacji oraz 57 % os. pozostałe

Koszty uczestnictwa

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.

Wypełnij formularz! Odezwiemy się do Ciebie.

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w ramach naborów.

Szczegółowe informacje dotyczące terminówprocesu rekrutacji znajdziesz w zakładce Aktualności.

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać poniżej:

Okres realizacji Projektu: 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r.   

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności  byłych uczestników/uczestniczki projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO (o ile wpisują się w grupy docelowe).

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!!

Dla osób z niepełnosprawnościami istnieje możliwość rekrutacji w miejscu zamieszkania oraz w lokalizacji pomocniczej przy ul. Cybulskiego 9  w Krakowie (2 min.) od Biura Projektu. Budynek z podjazdem umożliwiający swobodne przemieszczanie się osobom na wózkach inwalidzkich.

1210, 2020

Powróć do pracy PROAKTYWNIE!

Każdy powrót jest zapewne ogromnym wyzwaniem dla powracających rodzin i ich dzieci a także jednostek. Łatwiej jest bowiem wyjechać [...]

3009, 2020

Mamo wróć do pracy z nami!

Pojawienie się na świecie dziecka to wielka zmiana dla całej rodziny, a dla niektórych prawdziwa rewolucja. Zmieniają się priorytety życiowe, [...]

109, 2020

Przedsiębiorco, przyjmij na staż!

Fundacja Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI poszukuje pracodawców chętnych do przyjęcia na staż zawodowy, osób w ramach projektu „Proaktywni z POWER-em!” realizowanego [...]

2408, 2020

Warsztaty Rynku Pracy i Pozytywnego Wizerunku

Celem warsztatów jest wzmocnienie kluczowych umiejętności społecznych i zawodowych niezbędnych do podjęcia zatrudnienia przez uczestników projektu pn. „Proaktywni z POWER-em!”. Przy [...]

1007, 2020

Mamo pracuj z nami !

Droga Mamo, Jeśli potrzebujesz wsparcia w tym jakże ważnym czasie powrotu na rynek pracy. Jeśli znowu chcesz rozwijać się zawodowo, [...]

1004, 2020

Rekrutacja on-line

Sytuacja związana z pandemią koronawirusa uwidoczniła i zintensyfikowała działania wykorzystujące nowoczesne technologie w działaniach rekrutacyjnych.  Naucz się jak skutecznie zaprezentować [...]

2701, 2020

PRACODAWCO PRZYJMIJ NA STAŻ!

W związku z realizacją projektu pn. Proaktywni z POWER – em! zapraszamy do współpracy przedsiębiorców, którzy są zainteresowani pozyskaniem stażystów [...]

W ramach projektu pn. „Proaktywni z POWER –em!” założone są następujące formy wsparcia:

 • Identyfikacja potrzeb Uczestników projektu – opracowanie IPD
 • Warsztaty Rynku Pracy i Pozytywnego Wizerunku
 • Poradnictwo psychologiczne/prawne/ poradnictwo zawodowe/
 • Pośrednictwo pracy
 • Coaching
 • Staże
 • Szkolenia
 • Bony szkoleniowe
 • Bony zatrudnieniowe
 • Bony na zasiedlenie

Szczegółowy harmonogram wsparcia w projekcie pn.„Proaktywni z POWER –em!” znajduje się poniżej:

Harmonogram-wsparcia-w-projekcie-marzec-2020

Harmonogram-wsparcia-w-projekcie-marzec-2020 aktualizacja z dnia 20_03_2020

Harmonogram-wsparcia-w-projekcie-kwiecień-2020

Harmonogram wsparcia w projekcie kwiecień 2020 aktualizacja z dnia 20.04.2020

Harmonogram wsparcia w projekcie maj 2020

Harmonogram-wsparcia-w-projekcie-czerwiec-2020

Harmonogram wsparcia_lipiec_2020

Harmonogram wsparcia w projekcie sierpień 2020

Harmonogram wsparcia w projekcie sierpień 2020 aktualizacja z dnia 07.08.2020

Harmonogram wsparcia w projekcie sierpień 2020 aktualizacja z dnia 09.08.2020

Harmonogram wsparcia w projekcie wrzesień 2020

Harmonogram wsparcia w projekcie wrzesień 2020 aktualizacja z dnia 27.08.2020

Harmonogram wsparcia w projekcie październik 2020

Harmonogram wsparcia w projekcie październik 2020_aktualizacja 02.10.2020

Harmonogram wsparcia w projekcie listopad 2020

Harmonogram wsparcia w projekcie  listopad 2020 aktualizacja 06.10.2020

Harmonogram wsparcia w projekcie  listopad 2020 aktualizacja 13.11.2020

Harmonogram wsparcia w projekcie  listopad 2020 aktualizacja 23.11.2020

Harmonogram wsparcia w projekcie  listopad 2020 aktualizacja 26.11.2020

Harmonogram wsparcia w projekcie grudzień 2020

Harmonogram wsparcia w projekcie styczeń 2021

Harmonogram wsparcia w projekcie styczeń 2021 aktualizacja 19.01.2021

Harmonogram wsparcia w projekcie styczeń 2021 aktualizacja 21.01.2021

Harmonogram wsparcia w projekcie styczeń 2021 aktualizacja 25.01.2021

Harmonogram wsparcia w projekcie luty 2021

Harmonogram wsparcia w projekcie luty 2021 aktualizacja 08.02.2021

Harmonogram wsparcia w projekcie luty 2021 aktualizacja 09.02.2021

Harmonogram wsparcia w projekcie luty 2021 aktualizacja 12.02.2021

Harmonogram wsparcia w projekcie luty 2021 aktualizacja 22.02.2021

Harmonogram wsparcia w projekcie luty 2021 aktualizacja 23.02.2021

Harmonogram wsparcia w projekcie marzec 2021

Harmonogram wsparcia w projekcie marzec 2021 aktualizacja 16.03.2021

Harmonogram wsparcia w projekcie marzec 2021 aktualizacja 18.03.2021

Harmonogram wsparcia w projekcie marzec 2021 aktualizacja 24.03.2021

Harmonogram wsparcia w projekcie kwiecień 2021

Harmonogram wsparcia w projekcie kwiecień 2021 aktualizacja 16.04.2021

Harmonogram wsparcia w projekcie kwiecień 2021 aktualizacja 26.04.2021

Harmonogram wsparcia w projekcie maj 2021

Harmonogram wsparcia w projekcie maj 2021 aktualizacja 05.05.2021

Harmonogram wsparcia w projekcie maj 2021 aktualizacja 11.05.2021

Harmonogram wsparcia w projekcie maj 2021 aktualizacja 17.05.2021

Harmonogram wsparcia w projekcie maj 2021 aktualizacja 21.05.2021

Harmonogram wsparcia w projekcie maj 2021 aktualizacja 28.05.2021

Harmonogram wsparcia w projekcie czerwiec 2021

Harmonogram wsparcia w projekcie czerwiec 2021 aktualizacja 17.06.2021

Harmonogram wsparcia w projekcie czerwiec 2021 aktualizacja 18.06.2021

Harmonogram wsparcia w projekcie czerwiec 2021 aktualizacja 21.06.2021

Harmonogram wsparcia w projekcie lipiec 2021

Harmonogram wsparcia w projekcie lipiec 2021 – aktualizacja 22.07.2021

Harmonogram wsparcia w projekcie lipiec 2021 – aktualizacja 23.07.2021

Harmonogram wsparcia w projekcie lipiec 2021 – aktualizacja 28.07.2021

Harmonogram wsparcia w projekcie sierpień 2021

Harmonogram wsparcia w projekcie wrzesień 2021

Harmonogram wsparcia w projekcie wrzesień 2021 aktualizacja 06.09.2021

Harmonogram wsparcia w projekcie wrzesień 2021 aktualizacja 17.09.2021

Pracodawco!

Jeżeli szukasz do swojej firmy zmotywowanej i otwartej na nowe wyzwania osoby – zgłoś się do Fundacji Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI. Sfinansujemy staż w Twojej firmie dla uczestników naszego projektu!

Jakie korzyści niesie ze sobą zorganizowanie stażu?

 • we współpracy z nami zdecydujesz o wyborze odpowiedniego dla Twojej firmy lub organizacji pracownika
 • możesz określić wymagany poziom wykształcenia, albo sam wskazać jednego lub więcej kandydatów, których chcesz przyjąć na staż
 • otrzymasz wsparcie naszych specjalistów podczas organizacji stażu
 • nie nawiązujesz umowy ze stażystą, a w związku z tym nie ponosisz żadnych kosztów związanych z organizacją stażu
 • zyskasz wizerunek firmy/organizacji zaangażowanej społecznie
 • wszystkie staże oraz koszty z nimi związane w całości finansowane są ze środków projektu
 • po upływie okresu stażu zyskujesz możliwość zatrudnienia wykwalifikowanego i kompetentnego pracownika

Kto może przyjąć stażystę?

Firmy, instytucje i organizacje z Małopolski, które są zainteresowane przyjęciem do pracy nowego pracownika.

Jak wygląda staż?

 • trwa średnio 3 miesiące i odbywa się na podstawie umowy pomiędzy stażystą, pracodawcą i organizatorem projektu
 • stażysta otrzymuje stypendium stażowe, ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków i zwrot kosztów dojazdu − koszty te pokrywa organizator projektu
 • do obowiązków pracodawcy należy jedynie zorganizowanie stanowiska do obycia stażu, określenie zakresu obowiązków stażysty oraz przygotowanie oceny lub opinii po zakończeniu stażu


Jesteś zainteresowany przyjęciem stażysty?

Zgłoś się do NASZEGO PROJEKTU

Wypełnij formularz! Odezwiemy się do Ciebie.