O nas

O nas2018-10-12T16:20:36+00:00
staże praktyki praca kraków tarnów projekty unijne

Razem tworzymy przyszłość

Dajemy możliwość nabycia i podniesienia kompetencji oraz zdobycia cennego doświadczenia.

Działamy aby wprowadzić zmiany, których chcemy, a nie po to by wyłącznie reagować na zmiany, które nas dotykają.

Przejmujemy inicjatywę i bierzemy odpowiedzialność za swoje decyzje i przyszłość.

Jesteśmy nastawieni na rozwiązania.

ZNAJDŹ PROJEKT

ZESPÓŁ FUNDACJI

WALDEMAR WNĘK
WALDEMAR WNĘKPrezes Zarządu
Kierownik projektów i menedżer, ekonomista. Posiada doświadczenie w zakresie marketingu i optymalizacji procesów w branży finansowej i przedsiębiorstw produkcyjnych. Doradca startup’ów i firm z sektora MŚP w sprawach strategii biznesowych, marketingu oraz optymalizacji procesów. Prowadzi doradztwo w obszarze aktywizacji zawodowej i warsztaty szkoleniowe.
RENATA GUZIK
RENATA GUZIKCzłonek Zarządu
Główna księgowa, ekonomista, filolog. Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu księgowości, kadr i płac, zarządzania polityką finansową i rachunkową w spółkach kapitałowych oraz osobowych. Trener i doradca biznesowy w obszarze rachunkowości.
dr MIROSŁAWA PYTLEWSKA-SMÓŁKA
dr MIROSŁAWA PYTLEWSKA-SMÓŁKACzłonek Rady
Doktor nauk prawnych. W swojej pracy koncentruje się na zagadnieniach z zakresu prawa nieruchomości, ksiąg wieczystych oraz prawa gospodarczego. Prowadzi działalność doradczą dla firm z sektora MŚP oraz dydaktyczno-naukową jako trener i wykładowca zagadnień prawnych.
dr IRENEUSZ GÓROWSKI
dr IRENEUSZ GÓROWSKICzłonek Rady
Ekonomista i prawnik. Jest adiunktem w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jego zainteresowania koncentrują się na zagadnieniach związanych z rachunkowością i sprawozdawczością finansową według standardów krajowych oraz międzynarodowych. Kierownik studiów podyplomowych „Rachunkowość i finanse” w Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Prowadzi działalność szkoleniową i doradczą dla przedsiębiorstw.
MAGDALENA DROZDOWSKA
MAGDALENA DROZDOWSKAKierownik projektów/Case Manager
Pedagog i ekonomista. Sprawuje nadzór nad prawidłowa realizacją projektów, reprezentuje Fundację w kontaktach zewnętrznych, monitoruje postęp w realizacji założonych wskaźników. Jako Case manager towarzyszy Uczestnikom Projektu na każdym etapie ścieżki wsparcia, przygotowuje ich do radzenia sobie w trudnych sytuacjach, związanych z podejmowaniem aktywności społecznej i zawodowej, motywuje do udziału w szkoleniach/kursach oraz do podjęcia zatrudnienia.
BARBARA HAJDUKIEWICZ
BARBARA HAJDUKIEWICZKierownik projektów/Pośrednik pracy
W Fundacji sprawuje nadzór nad prawidłową realizacją projektów, reprezentuje Fundację w kontaktach zewnętrznych, monitoruje postęp w realizacji założonych wskaźników. Jako pośrednik pracy zajmuje się monitorowaniem lokalnego i regionalnego rynku pracy, wspiera Uczestników Projektu w podejmowaniu aktywności zawodowej oraz prowadzi stałą współpracę z pracodawcami.
RENATA STANEK
RENATA STANEKCase Manager
Podejmuje współpracę z Uczestnikami Projektu oraz instytucjami, wspiera i przygotowuje Uczestników Projektu do radzenia sobie w sytuacjach trudnych związanych z podejmowaniem aktywności społecznej i zawodowej. Pomaga Uczestnikom w nabywaniu nowych kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz motywuje ich do podjęcia zatrudnienia.
MONIKA ZAŁUSKA
MONIKA ZAŁUSKASpecjalista ds. zatrudnienia/pośrednik pracy
Organizuje kontakty Uczestników Projektu z pracodawcami. Opracowuje dokumentację stażową, przygotowuje programy stażowe dla przyszłych stażystów. Monitoruje realizację założonych zadań podczas odbywania stażu, a także dba o motywację pracodawcy do utrzymywania deklaracji zatrudnienia po stażu. Pełni także rolę specjalisty ds. zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
PAULINA KIJAK
PAULINA KIJAKSpecjalista ds. zatrudnienia/pośrednik pracy
Organizuje kontakty Uczestników Projektu z pracodawcami. Opracowuje dokumentację stażową, przygotowuje programy stażowe dla przyszłych stażystów. Monitoruje realizację założonych zadań podczas odbywania stażu, a także dba o motywację pracodawcy do utrzymywania deklaracji zatrudnienia po stażu. Pełni także rolę specjalisty ds. zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
MAGDALENA PIRÓG
MAGDALENA PIRÓGPsycholog/trener
Zajmuje się rekrutacją Uczestników do projektu, bada stopnień motywacji kandydatów do udziału w projekcie oraz ich predyspozycje psychiczne potrzebne do podjęcia stażu. Udziela wsparcia Uczestnikom Projektu w zakresie poszukiwania pracy zgodnego z ich Indywidualnym Planem Działania, a także udziela porad indywidualnych, mających na celu pokonanie barier utrudniających podjęcie przez nich pracy zawodowej.

Partnerzy

NASZE PROJEKTY

Zgłoś się do NASZEGO PROJEKTU

Wypełnij formularz! Odezwiemy się do Ciebie.

Inline
Inline