staże praktyki praca kraków tarnów projekty unijne

Razem tworzymy przyszłość

Dajemy możliwość nabycia i podniesienia kompetencji oraz zdobycia cennego doświadczenia.

Działamy aby wprowadzić zmiany, których chcemy, a nie po to by wyłącznie reagować na zmiany, które nas dotykają.

Przejmujemy inicjatywę i bierzemy odpowiedzialność za swoje decyzje i przyszłość.

Jesteśmy nastawieni na rozwiązania.

Oferujemy

Szukasz pracy? Chcesz zdobyć nowe umiejętności i wyróżniające doświadczenie?

ZNAJDŹ PROJEKT

ZESPÓŁ FUNDACJI

WALDEMAR WNĘK
WALDEMAR WNĘKPrezes Zarządu
Kierownik projektów i menedżer, ekonomista. Posiada doświadczenie w zakresie marketingu i optymalizacji procesów w branży finansowej i przedsiębiorstw produkcyjnych. Doradca startup’ów i firm z sektora MŚP w sprawach strategii biznesowych, marketingu oraz optymalizacji procesów. Prowadzi doradztwo w obszarze aktywizacji zawodowej i warsztaty szkoleniowe.
MAGDALENA DROZDOWSKA
MAGDALENA DROZDOWSKACzłonek Zarządu
Koordynator projektów, Case Manager, pedagog i ekonomista. Sprawuje nadzór nad prawidłowa realizacją projektów, reprezentuje Fundację w kontaktach zewnętrznych, monitoruje postęp w realizacji założonych wskaźników. Jako Case manager towarzyszy Uczestnikom Projektu na każdym etapie ścieżki wsparcia, przygotowuje ich do radzenia sobie w trudnych sytuacjach, związanych z podejmowaniem aktywności społecznej i zawodowej, motywuje do udziału w szkoleniach/kursach oraz do podjęcia zatrudnienia.
dr MIROSŁAWA PYTLEWSKA-SMÓŁKA
dr MIROSŁAWA PYTLEWSKA-SMÓŁKACzłonek Rady
Doktor nauk prawnych. W swojej pracy koncentruje się na zagadnieniach z zakresu prawa nieruchomości, ksiąg wieczystych oraz prawa gospodarczego. Prowadzi działalność doradczą dla firm z sektora MŚP oraz dydaktyczno-naukową jako trener i wykładowca zagadnień prawnych.
dr IRENEUSZ GÓROWSKI
dr IRENEUSZ GÓROWSKICzłonek Rady
Ekonomista i prawnik. Jest adiunktem w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jego zainteresowania koncentrują się na zagadnieniach związanych z rachunkowością i sprawozdawczością finansową według standardów krajowych oraz międzynarodowych. Kierownik studiów podyplomowych „Rachunkowość i finanse” w Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Prowadzi działalność szkoleniową i doradczą dla przedsiębiorstw.
BARBARA HAJDUKIEWICZ
BARBARA HAJDUKIEWICZKoordynator projektów/Pośrednik pracy
W Fundacji sprawuje nadzór nad prawidłową realizacją projektów, reprezentuje Fundację w kontaktach zewnętrznych, monitoruje postęp w realizacji założonych wskaźników. Jako pośrednik pracy zajmuje się monitorowaniem lokalnego i regionalnego rynku pracy, wspiera Uczestników Projektu w podejmowaniu aktywności zawodowej oraz prowadzi stałą współpracę z pracodawcami.
MONIKA ZAŁUSKA
MONIKA ZAŁUSKASpecjalista ds. zatrudnienia/pośrednik pracy
Organizuje kontakty Uczestników Projektu z pracodawcami. Opracowuje dokumentację stażową, przygotowuje programy stażowe dla przyszłych stażystów. Monitoruje realizację założonych zadań podczas odbywania stażu, a także dba o motywację pracodawcy do utrzymywania deklaracji zatrudnienia po stażu. Pełni także rolę specjalisty ds. zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
MAGDALENA PIRÓG
MAGDALENA PIRÓGPsycholog/trener
Zajmuje się rekrutacją Uczestników do projektu, bada stopnień motywacji kandydatów do udziału w projekcie oraz ich predyspozycje psychiczne potrzebne do podjęcia stażu. Udziela wsparcia Uczestnikom Projektu w zakresie poszukiwania pracy zgodnego z ich Indywidualnym Planem Działania, a także udziela porad indywidualnych, mających na celu pokonanie barier utrudniających podjęcie przez nich pracy zawodowej.

Partnerzy

NASZE PROJEKTY

Zgłoś się do NASZEGO PROJEKTU

Wypełnij formularz! Odezwiemy się do Ciebie.