staże praktyki praca kraków tarnów projekty unijne

Razem tworzymy przyszłość

Dajemy możliwość nabycia i podniesienia kompetencji oraz zdobycia cennego doświadczenia.

OFERUJEMY

Szukasz pracy? Chcesz zdobyć nowe umiejętności i wyróżniające doświadczenie?

ZNAJDŹ PROJEKT

ZESPÓŁ FUNDACJI

WALDEMAR WNĘK
WALDEMAR WNĘKPrezes Zarządu
Kierownik projektów i menedżer, ekonomista. Posiada doświadczenie w zakresie marketingu i optymalizacji procesów w branży finansowej i przedsiębiorstw produkcyjnych. Doradca startup’ów i firm z sektora MŚP w sprawach strategii biznesowych, marketingu oraz optymalizacji procesów. Prowadzi doradztwo w obszarze aktywizacji zawodowej i warsztaty szkoleniowe.
MAGDALENA DROZDOWSKA
MAGDALENA DROZDOWSKACzłonek Zarządu
Koordynator projektów, Case Manager, pedagog i ekonomista. Sprawuje nadzór nad prawidłowa realizacją projektów, reprezentuje Fundację w kontaktach zewnętrznych, monitoruje postęp w realizacji założonych wskaźników. Jako Case manager towarzyszy Uczestnikom Projektu na każdym etapie ścieżki wsparcia, przygotowuje ich do radzenia sobie w trudnych sytuacjach, związanych z podejmowaniem aktywności społecznej i zawodowej, motywuje do udziału w szkoleniach/kursach oraz do podjęcia zatrudnienia.
dr MIROSŁAWA PYTLEWSKA-SMÓŁKA
dr MIROSŁAWA PYTLEWSKA-SMÓŁKACzłonek Rady
Doktor nauk prawnych. W swojej pracy koncentruje się na zagadnieniach z zakresu prawa nieruchomości, ksiąg wieczystych oraz prawa gospodarczego. Prowadzi działalność doradczą dla firm z sektora MŚP oraz dydaktyczno-naukową jako trener i wykładowca zagadnień prawnych.
dr IRENEUSZ GÓROWSKI
dr IRENEUSZ GÓROWSKICzłonek Rady
Ekonomista i prawnik. Jest adiunktem w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jego zainteresowania koncentrują się na zagadnieniach związanych z rachunkowością i sprawozdawczością finansową według standardów krajowych oraz międzynarodowych. Kierownik studiów podyplomowych „Rachunkowość i finanse” w Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Prowadzi działalność szkoleniową i doradczą dla przedsiębiorstw.
MONIKA ZAŁUSKA
MONIKA ZAŁUSKASpecjalista ds. zatrudnienia/pośrednik pracy
Organizuje kontakty Uczestników Projektu z pracodawcami. Opracowuje dokumentację stażową, przygotowuje programy stażowe dla przyszłych stażystów. Monitoruje realizację założonych zadań podczas odbywania stażu, a także dba o motywację pracodawcy do utrzymywania deklaracji zatrudnienia po stażu. Pełni także rolę specjalisty ds. zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
MAGDALENA PIRÓG
MAGDALENA PIRÓGPsycholog/trener
Zajmuje się rekrutacją Uczestników do projektu, bada stopnień motywacji kandydatów do udziału w projekcie oraz ich predyspozycje psychiczne potrzebne do podjęcia stażu. Udziela wsparcia Uczestnikom Projektu w zakresie poszukiwania pracy zgodnego z ich Indywidualnym Planem Działania, a także udziela porad indywidualnych, mających na celu pokonanie barier utrudniających podjęcie przez nich pracy zawodowej.

WYRÓŻNIENIA

Polskie innowacje: krok w przyszłość – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Konferencja JUVENTUS w Brukseli z przedstawicielami Komisji Europejskie i Parlamentu Europejskiego

Prezentacja dobrych praktyk na Konferencji JUVENTUS w Brukseli z przedstawicielami Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego

Prezentacja szkolenia i projektu Gotuj po hiszpańsku na stronach Komisji Europejskiej

Prezentacja Fundacji i jej projektu na stronie Europejskiego Funduszu Społecznego Komisji Europejskiej

Sztaż i szkolenie. Kraków, Tarnów. Dobre praktyki.

Szkolenie i staż w projekcie Młodzi proaktywni jako dobra praktyka – Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Zajęcie drugiego miejsca w konkursie na video z mobilności europejskiej - projekt Gotuj po hiszpańskku

II-gie miejsce w konkursie europejskim TLN Video Competition – Federalne Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Niemiec

PARTNERZY

NASZE PROJEKTY