Praca z POWER-em!

Praca z POWER-em!2023-01-27T12:47:35+01:00

Project Description

Logotypy UE, RP

O projekcie

Projekt „Praca z POWER-em!” realizowany przez Fundację Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach I Osi priorytetowej Osoby Młode na Rynku Pracy 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy- projekty konkursowe 1.2.1 Wsparcie Udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Wartość projektu 995 204,00 zł z czego wkład Funduszy Europejskich wynosi 945 443,79 zł.

Okres realizacji projektu: od 01.01.2020 do 31.12.2022.

Cel projektu

Celem projektu jest indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowo – edukacyjna osób młodych do 29 r.ż. biernych zawodowo w tym w szczególności z kat. NEET,  imigrantów i reemigrantów, uczących się lub pracujących na terenie miasta Tarnowa, oraz powiatu tarnowskiego, dąbrowskiego, brzeskiego poprzez zwiększenie kompetencji i doświadczenia zawodowego.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Projekt „Praca z POWER-em ” skierowany jest do osób w wieku 18 – 29 r. ż zamieszkujących lub pracujących na terenie wsparcia.

Wsparciem zostaną objęte osoby w wieku 18-29 lat:

 • Osoby bierne zawodowo w tym kategorii NEET, należące co najmniej jednej z grup:
  • Zamieszkałe obszary wiejskie (wg DEGURBA) poza ZIT
  • Rodzice powracający na rynek pracy
  • Osoby z niepełnosprawnościami
 • Imigranci, reemigranci należący co najmniej do jednej z grup:
  • Bierne zawodowo w tym z kategorii NEET
  • Bezrobotne
  • Pracujące

Projekt skierowany jest do  62 osób, z czego min. 60% osób będzie stanowić grupa NEET.

W projekcie nie mogą uczestniczyć osoby określone dla trybu konkursowego Poddziałania 1.3.1  POWER oraz uczestniczące w innym proj. realizowanym w tym samym czasie w ramach POWER.

BIURO PROJEKTU JEST DOSTĘPNE DLA OSÓB Z RÓŻNYMI RODZAJAMI NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI.

Budynek, w którym mieści się biuro, dysponuje wejściem od strony ulicy Sowińskiego, dostosowanym do osób z niepełnosprawnościami w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. Użytkownicy mogą się dostać do biura korzystając z dźwigu osobowego. W strefie wejściowej, w charakterystycznych punktach budynku, umieszczona jest zauważalna informacja o lokalizacji oraz sposobie dotarcia do biura projektu.

Wnętrze budynku jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami:

– zapewniono we wnętrzach pola manewru dla wózków inwalidzkich,

– brak progów,

– odpowiednie szerokości drzwi i przejść,

– toalety dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Biuro projektu „Praca z POWER-em!” zlokalizowane jest w samym centrum miasta Tarnowa, 3 stanowiska postojowe dla osób z niepełnosprawnościami, zlokalizowane są przed budynkiem. Poziom miejsca parkingowego jest ten sam co chodnika. Miejsce jest prawidłowo oznaczone, z łatwym dostępem do budynku, umożliwiającym samodzielne dotarcie do niego. Dojazd do biura projektu możliwy z różnych kierunków różnymi publicznymi środkami transportu zbiorowego (autobusem, koleją) i samochodem.

Wskazówki dojazdu transportem zbiorowym do biura projektu „Praca z POWER-em!” w Tarnowie:

Przystanki (dla pojazdu: Autobus) w pobliżu biura projektu „Praca z POWER-em!”:

 • Narutowicza 04 – Łazienna
 • Bema 04 – Szkoła
 • Solidarności 04 – Grottgera
 • Mickiewicza 04 – Poczta
 • Solidarności 01 – Klikowska
 • Nowy Świat 01 – Krakus
 • Krakowska 01 – Pl. Kościuszki
 • Sikorskiego 01 – Świt

Linie w pobliżu biura projektu „Praca z POWER-em!”:

 • Autobus: 0, 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 12,14, 24, 30, 31, 33, 34, 41, 44
 • Kolej: SKA3, KMŁ

W przypadku problemów z odczytaniem lub zrozumieniem dokumentów rekrutacyjnych do projektu prosimy o zgłoszenie tego typu problemów telefonicznie w celu udzielenia pomocy i/lub dostosowania formy lub treści do potrzeb osoby z niepełnosprawnościami.

Dodatkowo istnieje możliwość uczestniczenia we wszystkich rodzajach wsparcia oferowanego w projekcie asystenta osoby z niepełnosprawnością.
Dla osób głuchych, niemych oraz głuchoniemych istnieje możliwość zapewnienia pomocy tłumacza języka migowego.
W przypadku występowania innych trudności, które uniemożliwiają dostęp do projektu lub specjalnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami, celem zapewnienia stosowanego komfortu prosimy o kontakt.

Co oferujemy?

 1. Płatne staże zawodowe, w miejscach wybranych przez Uczestników.
 2. Bezpłatne szkolenia zakupione na rynku komercyjnym dobierane indywidualnie do potrzeb Uczestników.
 3. Opiekę osobistego Case Managera i Specjalisty ds. zatrudnienia.
 4. Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy i Pozytywnego Wizerunku.
 5. Indywidualne doradztwo w tym zawodowe, psychologiczne, a także coaching oraz zajęcia o charakterze terapeutycznym.
 6. Bony szkoleniowe.
 7. Bony na zatrudnienie.
 8. Bony na zasiedlenie.

Co możesz zyskać?

Poszukiwane przez pracodawców kwalifikacje i praktyczne doświadczenie zawodowe

 1. Płatne staże u znanych pracodawców dostosowane do Twoich kwalifikacji i potrzeb,
 2. Atrakcyjne szkolenia odpowiadające zapotrzebowaniu na rynku,
 3. Wsparcie profesjonalistów (Case managera, doradcy zawodowego, psychologa, stylisty, coucha), którzy ułatwią zdobycie wymarzonej pracy,
 4. Zwrot kosztów dojazdu na Warsztaty Rynku Pracy i Pozytywnego Wizerunku,
 5. Poczęstunek podczas zajęć.

Główne rezultaty projektu to:

 • Nabycie nowych kwalifikacji i kompetencji
 • Zdobycie doświadczenia zawodowego
 • Zatrudnienie min. 42% w najtrudniejszej sytuacji oraz min. 57% osoby pozostałe

Koszty uczestnictwa

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.

Dołącz do Nas!

Wypełnij formularz! Odezwiemy się do Ciebie.

Rekrutacja do projektu przeznaczona jest wyłącznie dla osób:

 • W wieku 18-29 lat,
 • Zamieszkujące w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie: miasta Tarnowa, powiatu tarnowskiego, dąbrowskiego oraz brzeskiego,
 • Biernych zawodowo, w tym z kategorii NEET, należące do jednej z grup:
  • Zamieszkałe obszary wiejskie (wg DEGURBA) poza ZIT
  • Rodzice powracający na rynek pracy
  • Osoby z niepełnosprawnościami
 • Imigrantów, reemigrantów, należący do jednej z grup:
  • Bierni zawodowo w tym z kategorii NEET
  • Bezrobotni (zarejestrowani w UP/niezarejestrowani w UP)

Wypełnij skrócony formularz na podstawie którego będziemy się kontaktować z kandydatami.

Wejście dla osób z niepełnosprawnością ruchową od strony ul. Józefa Sowińskiego.

Formularz aplikacyjny projektu „Praca z POWER-em!” w wersji do druku

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Praca z POWER-em!”

Załącznik 1 – oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik 2 – oświadczenie imigranta

Załącznik 3 – oświadczenie reemigranta

Załącznik 4 – oświadczenie rodzica powracającego na rynek pracy

Wniosek US-7 ZUS

W ramach projektu pn. „Praca z POWER –em!” założone są następujące formy wsparcia:

 • Identyfikacja potrzeb Uczestników projektu – opracowanie IPD
 • Warsztaty Rynku Pracy i Pozytywnego Wizerunku
 • Poradnictwo psychologiczne/prawne/ poradnictwo zawodowe/
 • Pośrednictwo pracy
 • Coaching
 • Staże
 • Szkolenia
 • Bony szkoleniowe
 • Bony zatrudnieniowe
 • Bony na zasiedlenie

Szczegółowy harmonogram wsparcia w projekcie pn.„Praca z POWER –em!” zostanie opublikowany na zakończenie rekrutacji do projektu.

Szczegółowy harmonogram wsparcia – luty

Szczegółowy harmonogram wsparcia – marzec

Szczegółowy harmonogram wsparcia – kwiecień

Szczegółowy harmonogram wsparcia – maj

Szczegółowy harmonogram wsparcia – czerwiec

Szczegółowy harmonogram wsparcia – sierpień

Szczegółowy harmonogram wsparcia – wrzesień

Szczegółowy harmonogram wsparcia – październik

Szczegółowy harmonogram wsparcia – listopad

Szczegółowy harmonogram wsparcia – grudzień

Szczegółowy harmonogram wsparcia – styczeń 2021

Szczegółowy harmonogram wsparcia – styczeń 2021 aktualizacja 27.01.2021

Szczegółowy harmonogram wsparcia – luty 2021

Szczegółowy harmonogram wsparcia – marzec 2021

Szczegółowy harmonogram wsparcia – marzec 2021 aktualizacja 09.03.2021

Szczegółowy harmonogram wsparcia – marzec 2021 aktualizacja 16.03.2021

Szczegółowy harmonogram wsparcia – marzec 2021 aktualizacja 18.03.2021

Szczegółowy harmonogram wsparcia – marzec 2021 aktualizacja 24.03.2021

Szczegółowy harmonogram wsparcia – marzec 2021 aktualizacja 30.03.2021

Szczegółowy harmonogram wsparcia – kwiecień 2021

Szczegółowy harmonogram wsparcia – kwiecień 2021 aktualizacja 12.04.2021

Szczegółowy harmonogram wsparcia – maj 2021

Szczegółowy harmonogram wsparcia – czerwiec 2021

Szczegółowy harmonogram wsparcia – czerwiec 2021 aktualizacja 17.06.2021

Szczegółowy harmonogram wsparcia – lipiec 2021

Szczegółowy harmonogram wsparcia – lipiec 2021 aktualizacja 12.07.2021

Szczegółowy harmonogram wsparcia – lipiec 2021 aktualizacja 26.07.2021

Szczegółowy harmonogram wsparcia – sierpień 2021

Szczegółowy harmonogram wsparcia – sierpień 2021 aktualizacja 19.08.2021

Szczegółowy harmonogram wsparcia – wrzesień 2021

Szczegółowy harmonogram wsparcia – wrzesień 2021 aktualizacja 07.09.2021

Szczegółowy harmonogram wsparcia – wrzesień 2021 aktualizacja 15.09.2021

Szczegółowy harmonogram wsparcia – październik 2021

Szczegółowy harmonogram wsparcia – październik 2021 aktualizacja 04.10.2021

Szczegółowy harmonogram wsparcia – październik 2021 aktualizacja 15.10.2021

Szczegółowy harmonogram wsparcia – listopad 2021

Szczegółowy harmonogram wsparcia – listopad 2021 aktualizacja 12.11.2021

Szczegółowy harmonogram wsparcia – listopad 2021 aktualizacja 19.11.2021

Szczegółowy harmonogram wsparcia – listopad 2021 aktualizacja 23.11.2021

Szczegółowy harmonogram wsparcia – grudzień 2021

Szczegółowy harmonogram wsparcia – grudzień 2021 aktualizacja 22.12.2021

Szczegółowy harmonogram wsparcia – styczeń 2022

Szczegółowy harmonogram wsparcia – styczeń 2022 aktualizacja 26.01.2022

Szczegółowy harmonogram wsparcia – luty 2022

Szczegółowy harmonogram wsparcia – luty 2022 aktualizacja 07.02.2022

Szczegółowy harmonogram wsparcia – luty 2022 aktualizacja 22.02.2022

Szczegółowy harmonogram wsparcia – luty 2022 aktualizacja 23.02.2022

Szczegółowy harmonogram wsparcia – marzec 2022

Szczegółowy harmonogram wsparcia – marzec 2022 aktualizacja 14.03.2022

Szczegółowy harmonogram wsparcia – marzec 2022 aktualizacja 21.03.2022

Szczegółowy harmonogram wsparcia – marzec 2022 aktualizacja 24.03.2022

Szczegółowy harmonogram wsparcia – marzec 2022 aktualizacja 28.03.2022

Szczegółowy harmonogram wsparcia – kwiecień 2022

Szczegółowy harmonogram wsparcia – kwiecień 2022 aktualizacja 07.04.2022

Szczegółowy harmonogram wsparcia – kwiecień 2022 aktualizacja 19.04.2022

Szczegółowy harmonogram wsparcia – maj 2022

Szczegółowy harmonogram wsparcia – maj 2022 aktualizacja 13.05.2022

Szczegółowy harmonogram wsparcia – maj 2022 aktualizacja 19.05.2022

Szczegółowy harmonogram wsparcia – czerwiec 2022

Szczegółowy harmonogram wsparcia – lipiec 2022

Szczegółowy harmonogram wsparcia – lipiec 2022 aktualizacja 14.07.2022

Szczegółowy harmonogram wsparcia – lipiec 2022 aktualizacja 18.07.2022

Szczegółowy harmonogram wsparcia – lipiec 2022 aktualizacja 21.07.2022

Szczegółowy harmonogram wsparcia – lipiec 2022 aktualizacja 27.07.2022

Szczegółowy harmonogram wsparcia – sierpień 2022

Szczegółowy harmonogram wsparcia – sierpień 2022 AKTUALIZACJA 26.08.2022

Szczegółowy harmonogram wsparcia – wrzesień 2022

Szczegółowy harmonogram wsparcia – wrzesień 2022 aktualizacja 09.09.2022

Szczegółowy harmonogram wsparcia – wrzesień 2022 aktualizacja 16.09.2022

Szczegółowy harmonogram wsparcia – wrzesień 2022 aktualizacja 19.09.2022

Szczegółowy harmonogram wsparcia – wrzesień 2022 aktualizacja 23.09.2022

Szczegółowy harmonogram wsparcia – wrzesień 2022 aktualizacja 27.09.2022

Szczegółowy harmonogram wsparcia – październik 2022

Szczegółowy harmonogram wsparcia – październik 2022_aktualizacja 05.10.2022

Szczegółowy harmonogram wsparcia – listopad 2022

Szczegółowy harmonogram wsparcia – grudzień 2022

Szczegółowy harmonogram wsparcia – grudzień 2022_aktualizacja 08.12.2022

Pracodawco!

Jeżeli szukasz do swojej firmy zmotywowanej i otwartej na nowe wyzwania osoby – zgłoś się do Fundacji Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI. Sfinansujemy staż w Twojej firmie dla uczestników naszego projektu!

Jakie korzyści niesie ze sobą zorganizowanie stażu?

 • we współpracy z nami zdecydujesz o wyborze odpowiedniego dla Twojej firmy lub organizacji pracownika
 • możesz określić wymagany poziom wykształcenia, albo sam wskazać jednego lub więcej kandydatów, których chcesz przyjąć na staż
 • otrzymasz wsparcie naszych specjalistów podczas organizacji stażu
 • nie nawiązujesz umowy ze stażystą, a w związku z tym nie ponosisz żadnych kosztów związanych z organizacją stażu
 • zyskasz wizerunek firmy/organizacji zaangażowanej społecznie
 • wszystkie staże oraz koszty z nimi związane w całości finansowane są ze środków projektu
 • po upływie okresu stażu zyskujesz możliwość zatrudnienia wykwalifikowanego i kompetentnego pracownika

Kto może przyjąć stażystę?

Firmy, instytucje i organizacje z Małopolski, które są zainteresowane przyjęciem do pracy nowego pracownika.

Jak wygląda staż?

 • trwa średnio 3 miesiące i odbywa się na podstawie umowy pomiędzy stażystą, pracodawcą i organizatorem projektu
 • stażysta otrzymuje stypendium stażowe, ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków i zwrot kosztów dojazdu − koszty te pokrywa organizator projektu
 • do obowiązków pracodawcy należy jedynie zorganizowanie stanowiska do obycia stażu, określenie zakresu obowiązków stażysty oraz przygotowanie oceny lub opinii po zakończeniu stażu


Jesteś zainteresowany przyjęciem stażysty?

Wyślij zgłoszenie na adres rekrutacja@fundacjaproaktywni.pl z następującym dokumentem:

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 14 300 04 51, 533 446 405, 533 442 199 oraz w naszym Biurze przy ul. Krakowskiej 11A w Tarnowie.

DO POBRANIA:

Umowa o zorganizowanie stażu

Załącznik 1 – Program stażu

Załącznik 2 – Regulamin stażu

Załącznik 3 – Wstępna deklaracja o zatrudnieniu stażysty

Załącznik 4 – Ocena i opinia ze stażu

Załącznik 5 – Oznaczenie miejsca stażu

1404, 2022

Wesołego Alleluja!

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia wielu radosnych i ciepłych chwil, odpoczynku w rodzinnej atmosferze oraz [...]

Zgłoś się do NASZEGO PROJEKTU

Wypełnij formularz! Odezwiemy się do Ciebie.