Project Description

Logotypy UE, RP, Małopolska
Logotypy UE, RP, Małopolska
Logotypy UE, RP

PL  /  UA

O projekcie

Fundacja Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI wdraża model wsparcia „Wsparcie integracyjno-edukacyjne migrantów” w ramach powierzonego grantu dofinansowanego z projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Co oferujemy?

W ramach projektu przewiduje się następujące formy wsparcia:

 • Diagnoza umiejętności podstawowych, w tym znajomości języka polskiego
 • Wsparcie edukacyjne:
  – kurs języka polskiego – 60 godzin
  – warsztaty tematyczne dotyczące życia i pracy w Polsce – 50 godzin np. Instytucje w Polsce, Podstawy poszukiwania pracy w Polsce, Pracuję legalnie w Polsce, Wiedza o Polsce, Finansowe ABC, Transport i komunikacja.

Zakres tematyczny warsztatów zostanie ostatecznie ustalony po diagnozie.

 • Wsparcie doradcze:
  – wsparcie osobistego opiekuna (Case Managera)
  wsparcie emocjonalne
  wsparcie asystenta międzykulturowego
  – inne
  wg. potrzeb

Udział w projekcie  jest BEZPŁATNY

Zgłoś się!

Co możesz zyskać?

 • certyfikat ukończenia kursu
 • poznać kulturę Polski i warunki życia oraz pracy w Polsce
 • nawiązać nowe przyjaźnie

Dodatkowo oferujemy:

 • zwrot kosztów dojazdu na zajęcia
 • poczęstunek podczas zajęć
 • materiały szkoleniowe
 • wsparcie specjalistów
 • opieka nad dziećmi w trakcie zajęć w placówkach (jeśli wcześniej do nich nie uczęszczały)

Kto może wziąć udział w projekcie?

Projekt jest skierowane do osób, które:

 • mają ukończone 18 lat
 • korzystają w Polsce z ochrony czasowej w związki z Decyzja wykonawczą Rady (UE) 2022/382 z dnia 04.03.2022r.

Okres realizacji projektu:

01.11.2022 – 30.04.2023

Harmonogram udzielanego wsparcia

Poniżej szczegółowy harmonogram wsparcia edukacyjnego w ramach modelu wsparcia pn. „Wsparcie integracyjno-edukacyjne migrantów” nr WER22SZA0042 wdrażany w ramach grantu dofinansowanego z projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

Harmonogram wsparcia edukacyjnego – I edycja


Szanowni Państwo! poniżej zamieszczamy wyniki rekrutacji do I edycji projektu  „Szansa nowe możliwości dla dorosłych” model wsparcia „Wsparcie integracyjno-edukacyjne migrantów”

1. Lista osób zakwalifikowanych

2 Lista rezerwowa


Ruszył nabór do I edycji modelu wsparcia pt. „Wsparcie integracyjno-edukacyjne migrantów” w ramach realizowanego projektu „Szansa nowe możliwości dla dorosłych”

Uprzejmie informujemy, iż ruszył nabór do I edycji modelu wsparcia pt. „Wsparcie integracyjno-edukacyjne migrantów” wdrażanego w ramach grantu dofinansowanego z projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona do dnia 22.12.2022r. w  Biurze Projektu w Krakowie pod adresem:
Kraków, Plac gen. Władysława Sikorskiego 2.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 12 200 21 77.

Punkt rekrutacyjno – informacyjny  dla osób z niepełnosprawnością ruchową przy ul. Cybulskiego 9 w Krakowie.


,

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie są zobowiązane do wypełnienia i złożenia (osobiście lub pocztą tradycyjną) dokumentów rekrutacyjnych w formie papierowej,  w polskich wersjach językowych dostępnych poniżej:

 1. Formularz Aplikacyjny (POBIERZ);
 2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (POBIERZ);
 3. Dokument potwierdzający status pobytowy w Polsce :
  • dokument potwierdzający nadanie statusu UKR w rejestrze PESEL lub
  • wniosek o nadanie nr PESEL (który później należy potwierdzić uzyskanym numerem PESEL) lub
  • w przypadku osób, które nie mają możliwości uzyskania statusu UKR w rejestrze PESEL – zaświadczenie o objęciu ochroną czasową wydany przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie  są zobowiązane do zapoznania się z REGULAMINEM REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (POBIERZ)

Dokumenty Rekrutacyjne w formie papierowej należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej/kurierskiej do Biura Projektu zlokalizowanego pod adresem:

Biuro Projektu w Krakowie: Plac gen. Władysława Sikorskiego 2, 31-115 Kraków

Dokumenty do pobrania:

 1. Formularz aplikacyjny
 2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 3. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Cel projektu

Celem wdrażanego modelu wsparcia jest podniesienie umiejętności podstawowych osób dorosłych powyżej 18 roku życia, korzystających w Polsce z ochrony czasowej w związku z Decyzją wykonawczą Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r. stwierdzającą istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkującą wprowadzeniem tymczasowej ochrony.

Planowane efekty projektu:

Podniesienie umiejętności podstawowych przez min. 35 uczestników modelu

Dofinansowanie projektu

Wartość grantu: 394 065,00 PLN

Wkład ze środków europejskich:  371 563,89 PLN

Zgłoś się do PROJEKTU

Wypełnij formularz! Odezwiemy się do Ciebie.