We create the future together

2022-06-22T13:11:37+02:00

Wizyty studyjne i szkolenie za granicą w Hiszpanii oraz w Krakowie i Częstochowie dla partnerów projektu ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkół Katolickich oraz z Centro de Formacion Profesional ALTAVIANA

Metody wsparcia młodych w osiąganiu celów

2022-06-22T13:01:35+02:00

Budowanie partnerstwa międzynarodowego oraz wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie organizowania praktyk zawodowych i współpracy z pracodawcami, a także kształcenie umiejętności zawodowych przy uwzględnieniu potrzeb uczniów w szczególności o mniejszych szansach.