Kompetencje tworzą przyszłość

2021-11-04T11:53:58+01:00

Mobilność kadry na co dzień pracującej z dziećmi, młodzieżą lub osobami młodymi do 25 r. ż. wykluczonymi społecznie lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym z woj. małopolskiego szansą na podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych poprzez udział w zagranicznej wizycie studyjnej w Walencji.

Złap za STER!

2021-11-26T15:35:37+01:00

Szukasz pracy dla siebie, swoich znajomych, bliskich? Oferujemy płatne staże, bezpłatne szkolenia oraz wsparcie specjalistów w znalezieniu wartościowego zatrudnienia. Projekt przeznaczony dla osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy, zamieszkałych na terenie miasta Tarnowa oraz powiatu tarnowskiego.

Praca z POWER-em!

2022-01-13T12:45:13+01:00

O projekcie Projekt „Praca z POWER-em!” realizowany przez Fundację Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach I Osi priorytetowej Osoby [...]

Proaktywni z POWER-em!

2022-01-13T13:07:10+01:00

Celem projektu jest indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowo – edukacyjna os. młodych do 29 r. ż. biernych zaw., imigrantów i reemigrantów, uczących się lub pracujących na terenie miasto Krakowa, powiatu krakowskiego, wielickiego, proszowickiego, olkuskiego, miechowskiego, myślenickiego poprzez zwiększenie kompetencji i doświadczeń zawodowych.

Gotuj po hiszpańsku II

2019-03-01T12:14:04+01:00

Kurs kulinarny w zakresie kuchni śródziemnomorskiej w sprawdzonych szkołach gastronomicznych w Walencji, praktyki zawodowe w uznanych restauracjach w Hiszpanii. Intensywna nauka języka hiszpańskiego i przygotowanie kulturowe przed wyjazdem do Hiszpanii oraz w trakcie pobytu za granicą.