Rozpoczęła się rekrutacja uczestników w ramach II naboru do projektu Młodzi proaktywni. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do wypełnienia formularza aplikacyjnego, zamieszczonego na stronie.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 21 marca.

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby młode, w wieku 18-29 lat (tj. do dnia poprzedzającego ukończenie 30 roku życia), niezarejestrowane jako bezrobotne, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (jednak mogą być studentami studiów zaocznych), zamieszkujące teren powiatów tarnowskiego, brzeskiego, dąbrowskiego i miasta Tarnów. Osoby, które zakwalifikują się do udziału w projekcie będą mogły skorzystać z płatnych staży, bezpłatnych szkoleń, a także z porad doradców zawodowych i wsparcia osobistego opiekuna. Wsparcie udzielone w projekcie poprzedzone będzie identyfikacją potrzeb uczestnika poprzez opracowanie lub aktualizację Indywidualnego Planu Działania.

Nie masz jeszcze 30 lat? Zgłoś swój udział, zdobądź doświadczenie zawodowe. Atrakcyjne kwalifikacje zagwarantują Ci w przyszłości atrakcyjne zatrudnienie.