Miło jest nam poinformować, że uczniowie szkół policealnych (tryb zaoczny i wieczorowy) także będą mogli wziąć udział w projekcie, pod warunkiem spełnienia pozostałych kryteriów.

Kto może wziąć udział w projekcie i starać się o płatny staż? – osoby bierne zawodowo (które nie są zarejestrowane w Urzędzie Pracy), które jednocześnie nie pracują, nie kształcą się ani nie formalnie w trybie stacjonarnym), -zamieszkałe na terenie: miasto Kraków, miasto Tarnów, powiat tarnowski, dąbrowski, brzeski i chrzanowski (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego). -w wieku od 18 do 29 lat -z wykształceniem max. średnim