Uczestnicy II edycji projektu „Młodzi proaktywni” kończą udział w warsztatach Aktywnego Poszukiwania Pracy oraz Warsztatach Kompetencji Pracowniczych.

Celem warsztatu APP jest nabycie przez Uczestników umiejętności aktywnego poszukiwania pracy oraz skutecznego poruszania się po rynku pracy: pokonywania barier zawodowych, kształtowania umiejętności nawiązywania kontaktów, przeprowadzenia rozmów z pracodawcom, nauki efektywnego poszukiwania pracy, zmiany postaw wobec siebie i swojej sytuacji oraz rozbudzenie aktywności i samodzielności.

Po zakończeniu szkolenia jego uczestnicy nabędą umiejętności samodzielnego przygotowania CV i dostosowania go do oferty pracy, na którą chcieliby aplikować. Poznają także różne metody rekrutacji stosowane przez pracodawców na dzisiejszym rynku pracy oraz podstawowe przepisy z zakresu prawa pracy.

Podczas warsztatów KP Uczestnicy uczą się w jaki sposób wiedza na temat własnych umiejętności pozwala nam budować swoją ścieżkę kariery i jak najlepiej wykorzystywać swoje mocne strony. W ramach samego procesu rekrutacji, kompetencje zawodowe i umiejętność ich rozpoznania pozwalają lepiej zaprezentować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Wyszczególnienie własnych kompetencji i umiejętne przekazanie tej wiedzy pracodawcy sprawia, że stajemy się w jego oczach bardziej atrakcyjnym kandydatem. Kompetencje pracownicze nie są stałe – podlegają rozwojowi w miarę jak uczymy się nowych rzeczy i jak zmienia się nasza osobowość. Mogą też podlegać wygaszaniu – kiedy np. nie wykorzystujemy zdobytej wiedzy w jakimś obszarze i po jakimś czasie zapominamy jak coś zrobić.