Zakończył się trzeci nabór do projektu „Młodzi proaktywni” z obszaru Małopolski Wschodniej.

Poniżej zamieszczamy listę osób wstępnie zakwalifikowanych do projektu „Młodzi proaktywni” wg. liczby punktów preferencyjnych.

Do projektu z obszaru Małopolska Wschodnia zostało zakwalifikowanych wstępnie 28 osób.

Kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmów rekrutacyjnych.

Wstępna lista rankingowa obszary wiejskie Małopolska Wschodnia

Wstępna lista rankingowa obszary miejskie Małopolska Wschodnia