Od 28 listopada 2017 r. tutorzy ze szkół partnerskich zostali objęci coachingiem. Ma on na celu doskonalenie przez tutorów umiejętności bycia indywidualnym opiekunem ucznia poprzez budowanie wzajemnej relacji opartej na synergii oraz rozwoju kompetencji kluczowych każdego ucznia.

Wybór metody pracy z tutorami gwarantuje optymalizację działań oraz pełniejsze wykorzystanie ich umiejętności związanych z pracą z młodzieżą.