Poradnictwo zawodowe jest istotnym etapem w poszukiwaniu satysfakcjonującego zajęcia. Jak pokazują badania przeprowadzone wśród uczestników projektu pn. P jak PRACUJ! satysfakcja z powierzonych obowiązków przekłada się w stopniu bezpośrednim na ogólny stan zadowolenia z życia. Powrót na rynek pracy daje spełnienie oraz pozwala lepiej wykorzystać swój potencjał.  Warto zwracać również uwagę, by każda praca, oprócz środków pieniężnych przysparzała  plusy w formie osiąganego doświadczenia. Poprzez takie podejście można będzie ciągle się rozwijać i wspinać na kolejne szczeble kariery.