Harmonogram udzielanego wsparcia

1. Przygotowanie uczestnika projektu do odbycia wizyty studyjnej poprzez opracowanie Indywidualnych Programów Mobilności:

  • I nabór: 06.05.2021r. – 11.05.2021r., godz. 8:00-17:00, Biuro Fundacji, Plac gen. Władysława Sikorskiego 2, Kraków
  • II nabór: 28.05.2021r. – 02.06.2021r, godz. 08:00-17:00, Biuro Fundacji, Plac gen. Władysława Sikorskiego 2, Kraków
  • III nabór: 08.09.2021r. – 14.09.2021r., godz. 09:00-18:00, Biuro Fundacji, Plac gen. Władysława Sikorskiego 2, Kraków

2. Wizyty studyjne:

  • I nabór: 07.06.2021r. – 11.06.2021r., wizyta studyjna prowadzona będzie od godz. 10:00 do 17:30, Centro de Formacion Profesional ALTAVIANA, ul. Cronista Almela y Vives 5, 46010 Valencia; Centro de Formación Profesional Xabec, Carrer D’Esteban Dolz Del Castellar, 3, 46019 Valencia.
  • II nabór: 28.06.2021r. – 02.07.2021r., wizyta studyjna prowadzona będzie od godz. 10:00 do 17:30, Centro de Formacion Profesional ALTAVIANA, ul. Cronista Almela y Vives 5, 46010 Valencia; Centro de Formación Profesional Xabec, Carrer D’Esteban Dolz Del Castellar, 3, 46019 Valencia.
  • III nabór: 04.10.2021r. – 08.10.2021r., wizyta studyjna prowadzona będzie od godz. 10:00 do 17:30, Centro de Formacion Profesional ALTAVIANA, ul. Cronista Almela y Vives 5, 46010 Valencia; Centro de Formación Profesional Xabec, Carrer D’Esteban Dolz Del Castellar, 3, 46019 Valencia.

Szczegółowy harmonogram wsparcia w projekcie pn.„Kompetencje tworzą przyszłość” znajduje się poniżej:

Harmonogram wsparcia w projekcie „Kompetencje tworzą przyszłość”