Zajęcie drugiego miejsca w konkursie na video z mobilności europejskiej - projekt Gotuj po hiszpańskku

Prezentacja projektu Gotuj po hiszpańsku i doświadczeń uczestników projektu w konkursie na skalę europejską.