List motywacyjny to dokument, w którym odpowiadamy na konkretne ogłoszenie o pracę. Głównym celem listu motywacyjnego jest przedstawienie własnej osoby tak, aby wzbudzić zainteresowanie pracodawcy i zachęcić go do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną. W liście motywacyjnym udzielamy odpowiedzi na trzy kluczowe pytania:

 1. Dlaczego aplikujemy do tej właśnie firmy?
 2. Dlaczego chcemy pracować na tym właśnie stanowisku?
 3. Jakie korzyści może osiągnąć pracodawca, jeśli nas zatrudni?

STRUKTURA LISTU MOTYWACYJNEGO

 • Dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer kontaktowy, adres e-mail (lewy górny róg).
 • Miejsce i data przygotowania dokumentu (prawy górny róg)
 • Dane potencjalnego pracodawcy: imię i nazwisko osoby rekrutującej (jeśli je znamy), nazwa firmy i działu (prawa strona pod datą).
 • Zwrot grzecznościowy: Szanowni Państwo – jeżeli nie udało Ci się uzyskać danych personalnych osoby, która jest odpowiedzialna za rekrutację lub Szanowny Panie/Panie – gdy wiesz do kogo piszesz (od lewego marginesu).
 • Pierwszy akapit: tu powinna znaleźć się informacja o tym, dlaczego aplikujesz do danej firmy (np. odpowiadasz na ofertę, dowiedziałeś się o planach rozwoju firmy) oraz wyróżnienie stanowiska, na które aplikujesz.
 • Drugi akapit: tutaj należy zawrzeć informację uzasadniającą, dlaczego jesteś odpowiednim kandydatem na to stanowisko. W tym miejscu koncentrujemy się na przebiegu swojej kariery zawodowej i opisujemy konkretne umiejętności i cechy. Ważne jest, aby były one zbieżne z zadaniami, których spodziewamy się u nowego pracodawcy. Chodzi też o to, aby list nie był szczegółowym opisem życiorysu. Podajemy tylko najistotniejsze informacje dotyczące naszego doświadczenia zawodowego, dostosowane do konkretnej oferty pracy. Najbardziej wiarygodnymi staniemy dla przyszłego pracodawcy, jeśli wymienione umiejętności i cechy osobowości podeprzemy konkretnymi przykładami z życia.
 • Trzeci akapit: w ostatniej części listu motywacyjnego wyrażamy zainteresowanie spotkaniem i deklarujemy gotowość wzięcia udziału w dalszym procesie rekrutacyjnym.
 • Zwrot grzecznościowy: „z wyrazami szacunku”, „z poważaniem” (z prawej strony pod tekstem).
 • Podpis
 • Klauzula: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE TREŚCI

 • W liście motywacyjnym mamy okazję rozszerzyć i uwypuklić najważniejsze naszym zdaniem informacje zawarte w życiorysie. Nie należy jednak powtarzać treści w nim zawartych.
 • Pisz językiem korzyści – pokaż pracodawcy jakie będzie miał korzyści z zatrudnienia Ciebie, a nie jakie Ty możesz mieć korzyści wynikające z pracy w jego firmie.
 • Podawaj przykłady – swoje cechy i umiejętności poprzyj przykładem z życia.
 • Nie należy wysyłać identycznego listu motywacyjnego do wszystkich firm. Każdy list powinien być dostosowany do konkretnego stanowiska, o które się ubiegamy.
 • List motywacyjny nie powinien być dłuższy niż jedna strona A4.

PRZYDATNE ZWROTY

Wstęp:

 • W nawiązaniu/ w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczonego na portalu pracuj.pl, zgłaszam swoją kandydaturę na stanowisko…
 • Z zainteresowaniem zapoznałem się z Państwa ofertą na stanowisku…
 • Chciałbym przedstawić swoją kandydaturę na stanowisko…
 • Uzyskałem informację, że potrzebujecie Państwo…
 • Jest mi niezmiernie miło przedstawić Państwu swoją kandydaturę na stanowisko…w….

Rozwinięcie:

 • Moje czteroletnie doświadczenie zdobyte na stanowiskach…
 • Studia magisterskie pozwoliły mi na zdobycie teoretycznej wiedzy z zakresu…
 • Podczas odbytych szkoleń poszerzyłem swoją wiedzę z zakresu, dzięki czemu…
 • W miarę zdobywanego doświadczenia zakres moich obowiązków poszerzał się o…
 • Do zaoferowania mam: (4- letnie doświadczenie…, umiejętność…, wiedzę…)
 • W pracy wykazałem się…
 • Cechuje mnie…
 • Pracowałam w tym zawodzie blisko 5 lat…
 • W ciągu 3 lat mojej pracy nauczyłem się…
 • W swojej pracy zawodowej miałem do czynienia z…

Zakończenie:

 • Jeśli zainteresuje Państwa moja kandydatura, z przyjemnością dopełnię prezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Chętnie stawię się na spotkanie rekrutacyjne w dogodnym dla Państwa miejscu i terminie, na kórym będę miał możliwość osobiście zaprezentować swoją kandydaturę.
 • … na którym będę miał szansę osobiście zaprezentować swoje umiejętności i dotychczasowe osiągnięcia.
 • Zachęcam Państwa do zapoznania się z moim życiorysem, który zawiera szczegółowe informacje dotyczące mojego doświadczenia oraz przebytych kursów.
 • Chętnie przybliżę Państwu swoją osobę podczas bezpośredniej rozmowy.
 • Jeśli moje dokumenty aplikacyjne wzbudzą Państwa zainteresowanie, z przyjemnością przyjmę zaproszenie na indywidualną rozmowę.
 • Z przyjemnością przyjmę zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną.

LITERATURA

Godlewska Ewa, „Skuteczne CV i list motywacyjny”, Samo Sedno, Warszawa 2012

Sądowska Sylwia, „Jak pisać CV i list motywacyjny”, Literat, Toruń

Poradnik „Jak pisać życiorys i list motywacyjny”, Wojewódzki Urząd Pracy, Kraków