Umiejętność w pracy w zespole to jedna z cech mile widziana przez pracodawców. Podczas pracy w grupie czasem może dochodzić do nieporozumień, jednak jeśli zespół potrafi ze sobą współpracować, praca staje się o wiele przyjemniejsza i efektywniejsza. Co zatem zrobić, aby praca w zespole była skuteczna?

Komunikacja

Umiejętność przekazywania jasnych komunikatów to najważniejszy element skutecznej pracy w zespole. W pracy nasze wypowiedzi powinny być konkretne. Warto się zastanowić jak współpracownicy mogą interpretować Twoje wypowiedzi. Z kolei Ty uważnie słuchaj swoich współpracowników, a jeśli uznasz, że nie do końca zrozumiałeś to, co mają do przekazania poproś o wyjaśnienie.

Informacje zwrotne

Aby komunikacja w zespole była sprawna, ważne jest również przekazywanie informacji zwrotnych takich, jak konstruktywna krytyka oraz udzielanie pochwał. Często liderzy zapominają o tym drugim elemencie czyli udzielaniu pochwał, a koncentrują się tylko na tym, co wymaga poprawy. Jednak ważne jest również mówienie o tym, co zostało dobrze wykonane.

Wspólne dążenie do wyznaczonego celu

Jako zespół wspólnie dążycie do ustalonego celu. Warto zatem jasno określić te cele i ustalić plan działania. Nawet jeśli dzielisz się zadaniami ze swoimi współpracownikami, pamiętaj że gracie w jednej drużynie i nie można ograniczać się tylko i wyłącznie do zakresu swoich zadań. Jeśli członek zespołu potrzebuje pomocy, powinien ją otrzymać. Wzajemne wsparcie buduje zespół.

Kompromis

W pracy zespołowej często trzeba iść na kompromis i znaleźć takie rozwiązanie, które zadowoli każdą ze stron. Uporczywe obstawanie przy swoich racjach nie wpływa korzystnie na pracę zespołu.

Budowanie przyjaznej atmosfery

Każdy chciałby pracować w przyjaznej atmosferze. Aby jednak ona taka była trzeba o to zadbać. Okazywanie sobie wzajemnego szacunku, chęć niesienia pomocy czy żarty na pewno tą atmosferę ocieplą 🙂