Ładowanie Wydarzenia

Akademia Menedżera to szkolenie menedżerskie w Krakowie – łącznie 60 godzin dydaktycznych. Zajęcia odbywają się w poniedziałek i czwartek w godz. 17:00-20:00 lub we wtorek i piątek w godz. 17:00-20:00. Kurs dla menedżerów jest prowadzony przez doświadczonego trenera i menedżera z wieloletnim stażem pracy.

Szkolenie kończy się potwierdzeniem umiejętności i uzyskaniem Zaświadczenia o ukończeniu kursu „Akademia Menedżera” Fundacji PROAKTYWNI.

Koszt szkolenia menedżerskiego z 100% dofinansowaniem: 0,00 zł

Dla osób z przychodami miesięcznymi poniżej lub równymi 5.000 zł brutto Fundacja PROAKTYWNI funduje stypendium na pokrycie 15% kosztu szkolenia. 85% kosztu kursu języka angielskiego dofinansowane jest z funduszy europejskich.

Zgłoś się!

Koszt szkolenia menedżerskiego z 85% dofinansowaniem : 540,00 zł

Dla osób z dochodami miesięcznymi powyżej 5.000 zł brutto.

Liczba bonów: 240

Program Szkolenia 60h

Akademia Menedżera

1. Lider i jego misja, wizja, tożsamość

2. Siła Twojego wpływu na innych

3. Ty a przywództwo- od zarządzania do przewodzenia

4. Umiejętności skutecznego Lidera

  • Planowanie i organizacja pracy własnej i zespołu
  • Delegowanie i kontrola powierzonych zadań
  • Komunikacja liderska
  • Motywowanie zespołu
  • Rozwiązywanie problemów
  • Rozwój pracowników- coaching i mentoring jako liderskie narzędzia służące wzrostowi pracowników

5. Różnorodność jako siła napędowa zespołu- rekrutacja i selekcja

Zacznij skutecznie zarządzać już dziś! Zgłoś się na SZKOLENIE

Wypełnij formularz! Odezwiemy się do Ciebie.

Fundacja PROAKTYWN

pl. Sikorskiego 2, 31-115 Kraków

Phone: +48 122002177

Aktualnie realizowane projekty