Informujemy, że zakończyliśmy etap rozmów rekrutacyjnych w ramach naboru  do VII edycji projektu „Proaktywni z POWER-em!”.
Poniżej zamieszczamy listę osób z pozytywnym wynikiem za rozmowę rekrutacyjną oraz spełniających kryteria kwalifikowalności.

Do projektu zakwalifikowały się 3 osoby.

Wszyscy zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o wynikach rekrutacji.

Lista rankingowa – VII edycja