Zakończył się ostatni etap rozmów rekrutacyjnych w ramach VIII naboru do projektu „Proaktywni z POWER-em!”.
Poniżej zamieszczamy listę osób z pozytywnym wynikiem za rozmowę rekrutacyjną oraz spełniających kryteria kwalifikowalności.
Do VIII edycji projektu zakwalifikowało się 9 osób.
Wszyscy zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o wynikach rekrutacji.