Zakończył się ostatni etap rozmów rekrutacyjnych w ramach ósmego naboru do projektu „Praca z POWER-em!”.
Poniżej zamieszczamy listę osób z pozytywnym wynikiem za rozmowę rekrutacyjną oraz spełniających kryteria kwalifikowalności.

Do VIII edycji projektu zakwalifikowało się 8 osób.

Wszyscy zostaną powiadomieni telefonicznie o wynikach rekrutacji.

Lista rankingowa – VIII edycja