Zakończyliśmy rozmowy rekrutacyjne do VI edycji projektu „Praca z POWER-em!”.

Poniżej zamieszczamy listy osób zakwalifikowanych wg. łącznej liczby punktów preferencyjnych uzyskanych w procesie rekrutacji.

Do projektu zakwalifikowało się 8 osób.

Wszyscy kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o wynikach rekrutacji.

Lista rankingowa – VI edycja