Uprzejmie informujemy, że od 18.11.2019r. do 06.12.2019r.  prowadzimy rekrutację do ostatniej, 10 edycji projektu „Proaktywni na plus”!

Oferta skierowana jest do mieszkańców Tarnowa, powiatu tarnowskiego, dąbrowskiego i brzeskiego, pozostających bez pracy, powyżej trzydziestego roku życia.

W ramach projektu oferujemy:

 • Płatne staże z możliwością zatrudnienia
 • Udział w bezpłatnych warsztatach i szkoleniach zawodowych dopasowanych do potrzeb i predyspozycji uczestników
 • Wsparcie ze strony osobistego opiekuna i innych specjalistów
 • Nabycie nowych umiejętności zawodowych
 • Indywidualne doradztwo zawodowe

Kto może wziąć udział w projekcie „Proaktywni na plus”?

Uczestnikiem projektu może zostać osoba pozostająca bez zatrudnienia, bierna zawodowo w wieku 30 lat i więcej, a w szczególności:

 • Osoby powyżej 50 roku życia
 • Osoby długotrwale bezrobotne
 • Osoby z niepełnosprawnością
 • Osoby o niskich kwalifikacjach
 • Kobiety
 • Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat

Zapraszamy do naszego biura w Tarnowie przy ulicy Krakowskiej 11a (Budynek KRAKUS, 3 piętro), kontaktu telefonicznego: 14 300 04 51, 533 446 405, 579 517 630 lub mailowego: proaktywninaplus@fundacjaproaktywni.pl