Poniżej zamieszczamy listy osób z obszarów miejskich i obszarów wiejskich zakwalifikowanych do projektu „Młodzi proaktywni” wg. łącznej liczby punktów preferencyjnych oraz za rozmowę rekrutacyjną uzyskanych w procesie rekrutacji.

Do projektu z obszaru Małopolska Wschodnia zostało zakwalifikowanych 8 osób.

Wszyscy kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o wynikach rekrutacji.

Lista osób zakwalifikowanych obszary miejskie Małopolska Zachodnia