Poniżej zamieszczamy listę (nr formularzy zgłoszeniowych) osób zakwalifikowanych do II edycji projektu „Wyjdź na plus” według łącznej liczby punktów preferencyjnych z pozytywnym wynikiem za rozmowę rekrutacyjną oraz spełniających kryteria kwalifikowalności.

Do projektu zostało zakwalifikowanych 12 osób. Wszyscy kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o wynikach rekrutacji.

Lista rankingowa – II edycja