Poniżej zamieszczamy listy osób z obszarów miejskich i obszarów wiejskich zakwalifikowanych do projektu „Młodzi proaktywni” wg. łącznej liczby punktów preferencyjnych oraz za rozmowę rekrutacyjną uzyskanych w procesie rekrutacji.

Do projektu z obszaru Małopolska Wschodnia zakwalifikowało się 17 osób.

Wszyscy kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o wynikach rekrutacji.

Lista osób zakwalifikowanych obszary miejskie małopolska wschodnia młodzi fundacja proaktywni IV edycja

Lista osób zakwalifikowanych obszary wiejskie małopolska wschodnia młodzi fundacja proaktywni IV edycja