Zakończył się kolejny etap rozmów rekrutacyjnych w ramach piątego naboru do projektu „Młodzi proaktywni” z obszaru Małopolski Wschodniej.

Poniżej zamieszczamy listy osób z obszarów miejskich i obszarów wiejskich zakwalifikowanych do projektu „Młodzi proaktywni” wg. łącznej liczby punktów preferencyjnych oraz za rozmowę rekrutacyjną uzyskanych w procesie rekrutacji.

Do projektu z obszaru Małopolska Wschodnia zakwalifikowało się 21 osób.

Wszyscy kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o wynikach rekrutacji.

Lista osób zakwalifikowanych obszary miejskie małopolska wschodnia V edycja dodatkowa

Lista osób zakwalifikowanych obszary wiejskie małopolska wschodnia V edycja dodatkowa