Zakończyliśmy rozmowy rekrutacyjne do VI edycji projektu „ P jak PRACUJ”.

Poniżej zamieszczamy listy osób zakwalifikowanych.

Wszyscy kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o wynikach rekrutacji.