Zakończył się ostatni etap rozmów rekrutacyjnych w ramach jedenastego naboru do projektu „Wyjdź na plus”.
Poniżej zamieszczamy listę osób z pozytywnym wynikiem za rozmowę rekrutacyjną oraz spełniających kryteria kwalifikowalności.

Do XI edycji projektu zakwalifikowało się 8 osób.

Wszyscy zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o wynikach rekrutacji.

Lista rankingowa – XI edycja