Od 18.12.2019 r. uczestnicy VI edycji projektu pn. „P jak PRACUJ!” rozpoczęli pracę nad przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania, który umożliwi  wybór najlepszej możliwej ścieżki kariery zawodowej. Plan pozwala na ustalenie szeregu działań oferowanych przez projekt, które będą dostosowane do sytuacji osobistej uczestnika w kontekście małopolskiego rynku pracy.

Indywidualny Plan Działania ( IPD) zakłada kompleksowe podejście do problemu i obejmuje między innymi propozycję podniesienia kwalifikacji, pomoc doradcy zawodowego, jak również samodzielne wykonywanie zadań przez osobę poszukującą pracy. W każdym przypadku podstawowym elementem jest nastawienia do aktywnego poszukiwania pracy oraz zdiagnozowanie sytuacji życiowej i materialnej.

Wsparcie doradcy zawodowego oraz indywidualnego doradcy przy przygotowaniu IPD ma na celu rozwiązanie problemy, zidentyfikowanie trudności zawodowych oraz wytyczenie działań niezbędnych do skutecznego podjęcia pracy.