Każdy powrót jest zapewne ogromnym wyzwaniem dla powracających rodzin i ich dzieci a także jednostek. Łatwiej jest bowiem wyjechać z Polski, niż do niej powrócić i nie ma idealnego czasu na powrót. Z badań wynika, ze osoby wciąż wyjeżdżają, ale tez wracają, pełni nadziei, marzeń, z poczuciem, że będą u siebie w swoim kraju. Różne są też oczekiwania i wyobrażenia z jakimi wracają reemigranci. Są one często oderwane od rzeczywistości, z jaką się spotykają po powrocie. Zderzenie z tą rzeczywistością jest w wielu przypadkach bardzo bolesne. Polska jest krajem, w którym zaszło wiele zmian, zmienili się ludzie, którzy pozostali, a także emigranci powracający do kraju ojczystego.
Uczestnicy projektu pn. „Proaktywni z POWER-em!” mogą otrzymać wsparcie w odnalezieniu się w tej sytuacji, w szybszej adaptacji i w znalezieniu zatrudnienia na polskim rynku pracy.