Pracownik biurowy to często wykonywana profesja. Można powiedzieć, że zalicza się do niej każde stanowisko, które jest wykonywane za biurkiem, zazwyczaj przed ekranem komputera. Z tego powodu trudno sprecyzować czego konkretnie ten zawód dotyczy. Raczej jest to szerokie pojęcie zawierające w sobie wiele zawodów. Można jednak określić jakie uniwersalne cechy i umiejętności są cenione na tym stanowisku.

Dla kogo praca biurowa?

Praca biurowa charakteryzuje się przede wszystkim tym, że jest wykonywana w biurze, przed ekranem komputera w pozycji siedzącej. Zazwyczaj godziny pracy są standardowe od 8:00 do 16:00 lub od 7:00 do 15:00. Z reguły taką pracę wykonują kobiety ze względu na to, że nie wymaga ona wysiłku fizycznego oraz godziny pracy umożliwiają pogodzenie jej z życiem rodzinnym. Jednak pomimo to, że praca biurowa z pozoru wydaje się lekka i przyjemna wymaga od osoby wykonującej ją posiadania określonych cech i predyspozycji.

Przede wszystkim pracownik biurowy powinien sprawnie posługiwać się komputerem oraz pakietem MS Office zwłaszcza arkuszem kalkulacyjnym Excel. Ponadto mile widziana jest znajomość języków obcych. Taka osoba powinna być dokładna i zorganizowana. Pracownicy biurowi zajmują się prowadzeniem dokumentacji, a ilość wytwarzanych danych i dokumentów potrafi być bardzo duża. Ponadto powinno się pamiętać o terminowym wykonywaniu zadań, jak na przykład wystawienie faktury, rozliczenie z pracownikami, dostawcami, urzędami. Pracownik biurowy pomimo tego, że w dużej mierze pracuje z dokumentami, obsługuje również osoby, które się w tym biurze pojawiają. Dlatego mile widziana jest również komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole.

Czy praca biurowa jest dla mnie?

Praca biurowa ma swoje zalety jak i wady. Zaletą jest lekki rodzaj pracy, niewymagający wysiłku fizycznego. Taka praca jest zazwyczaj wykonywana w określonych godzinach, co z pewnością ułatwia zorganizowanie życia rodzinnego. Wymaga ona jednak bardzo dobrej organizacji, skrupulatności oraz cierpliwości. Jest wykonywana w pozycji siedzącej przed ekranem komputera co negatywnie wpływa na nasz kręgosłup oraz oczy. Osoby, które preferują pracę w ruchu, mają trudności z obsługą komputera oraz odnalezieniem się w stercie dokumentów oraz danych nie powinny poszukiwać pracy w tym zawodzie.

Gdzie szukać pracy biurowej?

Pracę biurową można znaleźć zarówno w administracji jak i w firmach prywatnych. Prawie każda większa firma zatrudnia pracowników biurowych. Może to być przykładowo sekretarka, księgowa, specjalista ds. kadr i płac. W korporacjach można spotkać się również z działem personalnym tak zwanym HR (ang. human resources – zasoby ludzkie). Zatem pracy biurowej można szukać praktycznie wszędzie. Warto jednak określić w którym obszarze. Czy to będzie stanowisko sekretarki, dział księgowości czy może kadr i płac? Odpowiadając sobie na to pytanie warto przeanalizować oferty pracy na konkretne stanowiska. Może się okazać, że na niektórych stanowiskach poza wymienionymi wyżej uniwersalnymi predyspozycjami będą wymagane dodatkowe umiejętności, na przykład znajomość konkretnych programów. W przypadku kadr i płac przykładowo mile widziana jest obsługa programów takich jak „Płatnik” i „Optima”.