Projekt ponadnarodowy - szkolenie zagraniczne, praca z osobami młodymi, terapeuci, praca terapeutycza, tutoring

Projekt ponadnarodowy – szkolenie zagraniczne, praca z osobami młodymi, nastolatkami. Terapeuci, praca terapeutycza, tutoring, terapia