Projekt Szansa - kurs języka polskiego – 60 godzin oraz warsztaty tematyczne dotyczące życia i pracy w Polsce

Co możesz zyskać?
– certyfikat ukończenia kursu języka polskiego
– poznać kulturę Polski i warunki życia oraz pracy w Polsce
– nawiązać nowe przyjaźnie

Dodatkowo oferujemy:

– zwrot kosztów dojazdu na zajęcia
– poczęstunek podczas zajęć
– materiały szkoleniowe
wsparcie specjalistów
opieka nad dziećmi w trakcie zajęć w placówkach