Oświadczenie o braku źródła dochodu z tytułu innej działalności zarobkowej