Zał. 10 Oświadczenie o powiązaniach na potrzeby de minimis