Zał. 1 Oświadczenie kandydata zainteresowanego założeniem działalności_gospodarczej