Zał. 2b Oświadczenie Uczestnika projektu_umowa o wsparcie finasowe