Zał. 4 Wniosek o przyznanie środków finansowych na założenie działalności gospodarczej