Zał. 4 oświadczenie pracodawcy – w okresie 12 miesięcy