Zał. 7 oświadczenie kandydata zainteresowanego założeniem działalności gospodarczej