Z przyjemnością informujemy, że dzisiaj ruszył kolejny nabór do 9, przedostatniej edycji projektu „Proaktywni na plus”!
Projekt skierowany jest do osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy (bezrobotnych/biernych zawodowo) zamieszkałych na terenie miasta Tarnowa, powiatu tarnowskiego, dąbrowskiego i brzeskiego w szczególności z obszarów rewitalizowanych.

Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z:
– płatnych staży z możliwością zatrudnienia
– szkoleń pozwalających na uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji
– warsztatów Aktywnego Poszukiwania Pracy i Pozytywnego Wizerunku
– wsparcia ze strony ze strony specjalistów, takich jak: doradca zawodowy, psycholog czy specjalista ds. zatrudnienia

Zgłoszenia przyjmujemy w Biurze projektu przy ulicy Krakowskiej 11a w Tarnowie (budynek Krakus, 3 piętro) do dnia 25.10.2019r.