Zespół Fundacji PROAKTYWNI w ramach realizacji projektu „Wyjdź na Plus” przeprowadził już II edycję „Warsztatów Kompetencji Społecznych i Pozytywnego Wizerunku”, których celem jest eliminacja luk w zakresie kompetencji społecznych.

Podczas spotkań warsztatowych Uczestnicy zgłębili wiedzę teoretyczną i rozwinęli praktyczne umiejętności przydatne w procesie wkraczania na rynek pracy.

Zdaniem trenera prowadzącego zajęcia grupa była zdyscyplinowana, bardzo aktywna. Uczestnicy chętnie brali udział w indywidualnej, przygotowanej scence, gdzie wykazali się umiejętnościami autoprezentacji.

Omawiano zagadnienia związane z kształtowaniem się pozytywnego wizerunku, tematy dotyczące dokumentów aplikacyjnych. Grupa analizowała przykłady przygotowanych przez trenera dobrych i złych CV, oraz wspólnie omówiła podstawowe błędy pojawiające się w CV, których powinno się unikać.