Ruszył nabór do VIII edycji projektu „Złap za STER!”

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie „Złap za STER!” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Jeśli chcesz uzupełnić kwalifikacje lub nauczyć się czegoś nowego Zgłoś się do NAS!

Co oferujemy?

 • bezpłatne szkolenia i kursy zawodowe zakupione na rynku komercyjnym dobierane indywidualnie do potrzeb Uczestników,
 • płatne staże z możliwością późniejszego zatrudnienia,
 • udział w bezpłatnych warsztatach Aktywnego Poszukiwania Pracy,
 • opieka osobistego doradcy oraz pośrednictwo pracy,
 • indywidualne doradztwo w tym zawodowe, psychologiczne,
 • dodatek relokacyjny, aktywizacyjny.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Projekt „Złap za STER!” skierowany jest do osób mieszkających i/lub pracujących na terenie Małopolski i znajdujących się w jednej z poniższej sytuacji:
 • pozostających bez pracy i zwolnionych z przyczyn dot. zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,
 • które otrzymały wypowiedzenie z przyczyn dotyczących zakładu pracy lub zostały poinformowane przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego lub umowy zlecenie,
 • zagrożonych utratą pracy, bo Twój pracodawca w okresie ostatniego roku dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, bądź pracodawca przechodzi procesy restrukturyzacyjne i modernizacyjne,
 • odchodzących z rolnictwa.

Co możesz zyskać?

Poszukiwane przez pracodawców kwalifikacje i praktyczne doświadczenie zawodowe:
 1. Atrakcyjne szkolenia odpowiadające zapotrzebowaniu na rynku,
 2. Płatne staże dostosowane do Twoich kwalifikacji i potrzeb,
 3. Wsparcie profesjonalistów (opieka osobistego doradcy, psychologa doradcy zawodowego) którzy ułatwią zdobycie wymarzonej pracy,
 4. Poczęstunek podczas warsztatów, materiały szkoleniowe.

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY !!

Trwa rekrutacja do projektu – liczba miejsc ograniczona.
Zgłoszenia do udziału w projekcie są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej https://fundacjaproaktywni.pl/rekrutacja/
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 14 300 04 51 / 533 446 405 oraz w Biurze Projektu: ul. Krakowska 11a, 33-100 Tarnów