Celem projektu jest podjęcie zatrudnienia i/lub zdobycie nowych kwalifikacji przez osoby w wieku 18-64 lat, pozostające bez pracy, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej.

Aby wziąć udział w projekcie „Wyjdź na plus” należy spełnić poniższe warunki:

  • mieć od 18 do 64 lat;
  • mieszkać na terenie miasta Tarnów, bądź powiatu tarnowskiego;
  • być osobą w trudnej sytuacji życiowej (np. bezrobotną, bierną zawodowo, w obecnej chwili bez dochodu, posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności, osobą korzystającą z Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej, kwalifikującą się do objęcia pomocą społeczną lub innej trudnej sytuacji życiowej

Zgłoszenia przyjmujemy od 6.08.2018 r. do 24.08.2018 r. w godzinach od 9:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku.

Zapraszamy do Lokalnej Pracowni Aktywności w Tarnowie przy ul. Krakowska 11a w budynku KRAKUS.

Projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.